Den Altro Blog

Større designfrihed til at stoppe støjen

Større designfrihed til at stoppe støjen

Vidste du, at gulvdesign åbner for oversete muligheder for at forbedre akustikken i bygningen og giver større frihed i projekteringen?

Talrige undersøgelser viser, at bygningsakustikken spiller en vigtig rolle for både trivsel, komfort og arbejdsmiljø. Det betaler sig derfor både på kort og langt sigt at tænke akustikken ind i sit design allerede fra starten.

Læs mere