Altro intellektuel ejendomsretsformular

Royalty-fri intellektuel ejendomsretslicens

Vi glæder os over at kunne autorisere Deres relevante og ikke-eksklusive brug af vore intellektuelle rettigheder (IP), der er defineret som: ’Altro’, Altro-logoet, alle Altro varemærker, hvad enten de indeholder brand-navnet ’Altro’ eller ikke. Altro-billeder og hypertekst-link til www.altro.dk eller landespecifikke hjemmesider under følgende betingelser:

 1. Brugen af disse IP-rettigheder er begrænset til reklame og promovering af Altro-produkter.

 2. Det er kun tilladt at anvende IP-rettighederne i det format, som er leveret af Altro, og der må ikke foretages ændringer, bortset fra tilpasning af størrelser, hvis relevant, og efter aftale med Altro.

 3. Brugen af IP-rettighederne giver Dem ingen ret, titel eller interesse i IP-rettighederne eller ophavsretten heraf. Ej heller kan De give nogen tredjepart ret til at anvende IP-rettighederne, herunder associerede eller datterselskaber. Tredjepart skal søge uafhængig godkendelse fra Altro til eget brug.

 4. De indvilliger i ikke at:
  1. modificere eller ændre emballering eller etikettering af Altros produkter, eller anvende andre varemærker i sammenhæng med Altros produkter
  2. bruge IP-rettighederne på nogen måde, der ville gøre dem generiske, miste deres særpræg, ville kunne vildlede kunder eller være fysisk skadelige eller uforenelige med Altros gode navn, goodwill, omdømme og opfattelsen af Altro
  3. gøre noget, der kunne svække eller forringe gyldigheden af IP-rettighederne eller Altros ejerskab heraf
  4. bruge varemærker eller navne, der i tilstrækkelig grad svarer til IP-rettighederne, og som kunne tendere til at vildlede kunder eller potentielle kunder eller skabe forvirring for deres del
  5. bruge IP-rettighederne, helt eller delvist, i dit firma, selskab eller firmanavn
  6. bruge IP-rettighederne, eller noget Altro-varemærke eller lignende varemærke som led i et domænenavn
  7. bruge IP-rettighederne eller Altro-varemærke med henblik på meta-tagging i et urimeligt omfang
  8. reproducere Altro online-indhold uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Altro

 5. De skal overholde alle rimelige anvisninger fra Altro vedrørende brugen af IP-rettighederne, yde al rimelig hjælp til Altro til opretholdelse af gyldigheden og Altros ejerskab af IP-rettighederne og holde Altro underrettet om enhver udfordring af IP-rettighederne. De anerkender, at vi er ejerne af varemærkerne, og at al goodwill hidrørende fra Deres brug af varemærkerne vil tilfalde os.

Denne royalty-fri licens kan tilbagekaldes af Altro når som helst uden at angive nogen begrundelse eller varsel. Såfremt De måtte have spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte os.

De skal have en autoriseret repræsentant for firmaet til at udfylde nedenstående formular for at bekræfte aftalen.

Today