Ansvarsfraskrivelse

Altro fremsætter ingen erklæringer om egnetheden af oplysningerne i dokumenterne og de tilhørende grafiske fremstillinger. der udgives på denne server, til noget formål. Alle sådanne dokumenter og tilhørende grafiske fremstillinger gives "som de er og forefindes" uden garanti af nogen art.  

Altro fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn disse oplysninger, herunder alle stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Altro kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for tab af nogen art som følge af særlige, indirekte skader eller følgeskader, der er opstået ved tab af brug, data eller indtjening, hvad enten via kontrakt, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, der stammer fra eller i forbindelse med brugen eller funktionen af oplysninger, som er til rådighed på denne server. Dokumenterne og de tilhørende grafiske fremstillinger, som udgives på dette netsted, kan omfatte tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. De heri anførte oplysninger ændres jævnligt. Altro kan også på et hvilket som helst tidspunkt foretage forbedringer.

Undertiden kan links fra vores server føre til servere, som tilhører andre organisationer. Disse links gives udelukkende for at gøre det nemmere for dig og indebærer ikke, at Altro godkender eller støtter disse organisationer, oplysningerne på deres servere eller deres produkter eller serviceydelser på nogen måde. Endvidere påtager Altro sig intet ansvar for indholdet af deres server.

Hvis du opdager nogle oplysninger på vores server, som du mener er forkerte eller uhensigtsmæssige, bedes du venligst underrette os:
pr. e-mail 
Tlf: 36 78 90 33
Fax: 36 77 09 90

Ikoner
Ikoner fra http://www.fatcow.com/free-icons/ under Creative Commons Attribution licens.

Copyright © 2013 Altro Nordic AB | Flintyxegatan 4 | Box 9055 | 200 39 | Malmö
UK Company Reg.No. 556189-6340 | Vat Reg No.SE556189634001