Reduktion af miljøpåvirkning

BREEAM er verdens førende metode til vurdering af bæredygtighed i forbindelse med masterplaner, infrastruktur og bygninger. Den indregner og afspejler værdien af aktiver med højere ydeevne i hele det bebyggede miljøs livscyklus, fra nybyggeri til ibrugtagning og istandsættelse.

  • Building Research Establishment Environmental Assessment Method, eller BREEAM, er et værktøj, der bruges til at vurdere miljøpåvirkningen af bygninger i byggebranchen
  • Altro produkter bidrager til BREEAM point