Bæredygtighed søger at beskytte vores naturlige miljø, menneskelige og økologiske sundhed, samtidig med at innovationen fremmes, og der gåes ikke på kompromis med vores livsstil.

Retningslinjer for cirkulær økonomi - Vi ønsker ikke at være en producent, der arbejder efter metode, hvor vi ‘tager, producerer, forbruger og smider væk‘. Vores etos er at bruge, genbruge og genanvende, mens vi arbejder inden for retningslinjerne for cirkulær økonomi. Altro er medstiftende medlem af Recofloor, der er en takeback ordning for vinyl, hvor fraskær og rester af sikkerhedsgulve og glatte vinylgulve indsamles, så det ikke ender på lossepladsen. Altro er også gået sammen med VEKA Recycling om at oprette Recowall, en genbrugsordning for vægbeklædning, der anvender de nyeste teknologier til at skabe pelleteret PVC, der anvendes til at fremstille nye byggeprodukter.

M1-certifikat - Formålet med klassificeringen er at forbedre udviklingen og anvendelsen af lav-emission byggematerialer, så materiale-emissionerne ikke øger kravene til ventilation. M1-mærket angiver den laveste emissionsklasse i den frivillige finske klassificeringsordning for byggematerialer. På baggrund af ændringer i vores forsyningskæde samt konstante målinger af VOC-emissioner er dette opnået for Altro-produkter.

DGNB - DGNB-systemet er baseret på begrebet holistisk bæredygtighed og lægger lige stor vægt på miljø, mennesker og kommerciel levedygtighed. Det bruges over hele verden og betragtes som det mest avancerede af sin art. Med metoder som livscyklusvurdering forbliver DGNB en pioner blandt globale certificeringssystemer. Debolon, som nu er Altro Germany, var stiftende medlem af DGNB.

Golvåtervinningen - den mængde affald, der indsamles årligt under denne ordning, er steget fra 213 til 294 tons, hvilket er en vækst på 38% siden ordningens begyndelse i 2009. Genbrug af plastgulve slog rekord i 2018 med 340 tons indsamlet plastaffald, som nu bliver til nye plastgulve, skriver brancheorganisationen Gulvindustrien, GBR. (kun Sverige)

SundaHus - leverer struktureret materialedata inden for byggebranchen og konsulentydelser til fremme af forbedring af indeklimaet. I dag er det en førende aktør inden for sundheds- og miljøvurderinger af byggematerialer. SundaHus tilbyder bygningsejere sikkerhed, nu og i fremtiden, gennem en bred vifte af tjenester til miljøbevidste materialevalg. Med et webbaseret system og kvalificeret rådgivning er SundaHus en omfattende løsning til en systematisk indsats for at udfase farlige stoffer i en bygnings livscyklus.