Hvor/hvordan Altro indkøber

Når man ser på sourcing og indkøb af vores materialer, indgår miljøengagement og materialekvalitet altid i Altros overvejelser. Vi er med til at reducere vores CO2-aftryk ved at reducere print og i stedet anvende elektronisk kommunikation, hvor det er muligt. Vores brochurer og prøver er også tilgængelige på vores hjemmeside, så store vi undgår at skulle lave store trykninger. Vores varer kommer i videst muligt omfang fra lokale virksomheder, hvilket reducerer vores CO2-aftryk.

  • Altro køber kun materialer fra virksomheder eller leverandører, der kan påvise deres miljømæssige engagement
  • Vi udvælger råmaterialer af høj kvalitet, der kan give vores produkter den bedste ydeevne, samtidig med at vi minimerer vores påvirkning af miljøet.
  • Vi reducerer vores CO2-aftryk ved hjælp af elektronisk kommunikation
  • Vi har reduceret vores brug af brevpost
  • Vi har reduceret vores leveringsafstande
  • Vi har en lokal forsyningskæde
Vi kan ikke løse vores problemer ved at bruge samme tankegang, vi brugte, når vi skabte dem.

- Albert Einstein, Fysiker