Det koster kassen, at danske ansatte skøjter rundt i arbejdstiden

Det koster kassen, at danske ansatte skøjter rundt i arbejdstiden

Omkring hver femte alvorlige arbejdsulykke skyldes, at ansatte glider, snubler eller falder i arbejdstiden. Det er dyrt både menneskeligt og økonomisk. Alligevel stilles der i Danmark ikke krav om dokumenteret vedvarende skridsikkerhed til sikkerhedsgulve. Det vækker undren hos Altro, der fremstiller ca. 65 pct. af danske sikkerhedsgulve.

Ca. 20 pct. af de alvorlige arbejdsulykker i Danmark er snuble- og faldulykker, der fx skyldes, at ansatte glider på glatte gulve. Prisen er høj både menneskeligt og økonomisk. Eksempelvis anslår en COWI-rapport udarbejdet for LO i 2010, at de direkte omkostninger til en enkelt alvorlig arbejdsulykke løber op i ca. 75.000 kr., samt at de synlige omkostninger kun er ca. halvt så store som de skjulte omkostninger.

Samtidig fremgår det af rapporten, at det ofte betaler sig at investere i indsatser, der har til formål at begrænse antallet af arbejdsulykker.

Danske gulvkrav er alt for slappe

Så meget desto mere kan det undre, at man i Danmark ikke stiller væsentligt højere krav til de gulve, som tusindvis af ansatte hver eneste dag færdes på i forbindelse med arbejdet. Det mener Michael Persson, der er områdeleder for Danmark, Norge og Sverige hos Altro.

Virksomheden fremstiller ca. 2 ud af 3 danske sikkerhedsgulve til bl.a. hospitaler, plejecentre, storkøkkener, sportscentre og andre steder med høje krav til gulvenes skridsikkerhed og rengøringsvenlighed. Og hos Altro er man ikke i tvivl om, hvad der skal til for at komme nogle af de mange alvorlige ulykker på arbejdspladserne til livs:

”Når næsten hver femte alvorlige arbejdsulykke skyldes, at folk falder, fx fordi de glider på glatte underlag, kan man stille sig selv det spørgsmål, om gulvkravene i Danmark måske er alt for slappe? Vi mener i hvert fald, at man som minimum bør kræve, at leverandører af sikkerhedsgulve skal kunne dokumentere vedvarende skridsikkerhed gennem hele gulvets levetid,” siger Michael Persson.

”Ellers har hverken myndigheder, arbejdsgivere eller ansatte nogen som helst sikkerhed for, at gulvene også efter mange års slitage stadig har den skridsikkerhed, som de er købt ind til at levere. Og så venter man næsten bare på, at der sker en ulykke,” understreger han.

Dokumentation for vedvarende skridsikkerhed

Fra Arbejdstilsynets side stilles der i dag krav om, at gulvbelægninger, herunder deres hårdhed og skridsikkerhed, skal være egnede til det arbejde, der udføres i arbejdsrummet. Derudover skal færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, bl.a. holdes i forsvarlig stand og være fri for genstande, spild osv., der kan være til fare for færdslen.

”Desuden stiller man eksempelvis krav til dokumentation af skridsikkerhed, når gulvene er helt fabriksnye og ubrugte. Men hvad sker der, efter at de er installeret og dagligt udsættes for slitage: Bevarer de den skridsikkerhed, som de er indkøbt til at levere? Eller bliver gulvene tværtimod glattere med tiden og øger måske endda skridrisikoen? Det aner man i princippet ikke noget om, sådan som kravene ser ud i dag,” understreger Michael Persson og fortsætter:

”Hos Altro ønsker vi, at de sikkerhedsgulve, der installeres på danske arbejdspladser, vedbliver med at yde samme høje beskyttelse mod ulykker gennem hele levetiden. Derfor opfordrer vi til, at såvel myndigheder som arbejdsgivere og ansatte opsøger dokumentation for vedvarende skridsikkerhed hos leverandøren. Kun på den måde kan man være helt sikker på, at gulvene bidrager til at mindske risikoen for arbejdsulykker, også efter at de er taget i brug.”

Hvad med skridsikkerheden, når der spildes?

Derudover opfordrer Michael Persson til, at både myndigheder, arbejdsgivere og ansatte overvejer, hvordan man bedst sikrer sig mod den øgede skridrisiko, der opstår, når gulve i arbejdsområder udsættes for spild. Det kan fx være i et baderum, hvor gulvene udsættes for vand, sæbe og shampoo, eller i et travlt storkøkken med hyppigt spild af vand, olie og andre ingredienser.

”Hvilken garanti har du for, at skridsikkerheden bevares, når der spildes på gulvene i løbet af arbejdsdagen? Her bør du bede leverandøren om dokumentation for, at skridsikkerheden bevares, også når der fx spildes vand eller olie, så du kan være sikker på, at gulvene løbende er med til at sikre et godt arbejdsmiljø i alle arbejdssituationer,” runder Michael Persson af.

Posted: 03-04-2017 08:30:00 by Chris Edwards-Thorne | with 0 comments