Demensvenlige boliger skaber tryghed

Demensboliger skal indrettes og designes, så den demensramte klarer sig bedst muligt og dermed får en tryg og sikker hverdag. Altro har sammen med eksperter på demensområdet udviklet løsninger til demensboliger, der fremmer trivsel, tryghed og livskvalitet.

Når man designer demensboliger, er det vigtigt at tilføje hjemlighed, trygge rammer, sikkerhed, lys, farver, rumfunktion og beboerarealer.

”Vi bruger aktivt de værktøjer, vi har, fra demensstudier til at rådgive arkitekter om valg af gulvbelægning. Det er ikke blot en snak om det bedste gulv i forhold til slidstyrke, hygiejne, bæredygtighed og skridsikkerhed, men også omkring design”, siger Altros tekniske rådgiver Kim Thomsen.

Salisbury-Hospital-Dementia-Unit-Altro-Whiterock-Chameleon-44-(1).jpg

Demens rammer forskelligt
Demens påvirker mennesker forskelligt, og ikke to forløb er ens, men symptomerne kan blandt andet være glemsomhed, besvær med at udføre velkendte opgaver, finde ord, vej (påvirket stedsans), manglende initiativ og handlekraft, svært at håndtere tal og regne og ændret personlighed.

I Danmark lever omkring 87.000 mennesker på 65 år eller derover med demens. Det oplyser Nationalt Videnscenter for Demens.
Antallet forventes at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035 som følge af en stigende ældrebefolkning.

Altro samarbejder med demenseksperter
”I Altro er vi stolte af at have arbejdet med demensvenlig indretning og design i årevis. Vi tror på, at demensboliger skal designes til at hjælpe dem, der er berørt af demens, til at få et godt liv. Vi skaber ikke blot demensvenlige hjem, men også veldesignede, beroligende, attraktive og passende hjem til alle plejehjemsbeboere”, siger Altros nordiske områdechef Michael Persson.

Altro har samarbejdet med eksperter om at udvikle løsninger til demensboliger og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Indretning af demensboliger kræver specialviden, så indretningen kan fungere bedst muligt for beboerne.

I Altro kan vi blandt andet hjælpe med:
  • Skridsikre gulve
  • Høj hygiejne og rengøringsvenlige gulve og vægge
  • Navigation, farvesammensætning og tydelig rumfunktion
  • Robuste gulve til blandt andet kørestole
  • Hjemmemiljø, der giver tryghed og velvære for beboere og personale
  • Ekspertvejledning
  • Lys, synlighed og overblik
  • Akustik
  • Køkken, bad og vådrum
 
Gulve er vigtige, når det skal føles trygt
Der er mange ting, man skal tænke på, når man vælger gulv til demensboliger. Et gulv skal for eksempel være mat i overfladen.  Et skinnende gulv kan for en person med demens føles som vådt og glat og dermed følger usikkerheden. Og et mørkt eller sort gulv kan føles som et stort hul.

Gulvet skal heller ikke været mønstret, da det virker forstyrrende og kan være en synsmæssig hindring, der betyder at den demensramte ikke tør at træde hen over gulvet. Derfor er farver vigtige.

”LRV-værdien, det vil sige lysrefleksværdien, imellem to gulvtyper eller farveskift må ikke være større end 30, da det kan give en visuel barriere for de demente. Alle farvekort fra Altro er mærket med denne værdi af samme årsag”, siger Altros tekniske rådgiver Kim Thomsen.

Altro har viden på området, siger professor
"At levere pleje af høj kvalitet til det stigende antal mennesker, der lever med demens, er en af de største udfordringer i det 21. århundrede. Gennem årene har vi udviklet en meget større forståelse af, hvordan farver og tekstur skal bruges, herunder også vigtigheden af at designe services, der giver mennesker mulighed for at leve så godt og selvstændigt som muligt”, fortæller professor og direktør for Care England Martin Green.

”Gennem erfaringen med design og udvikling af plejemiljøer har Altro opbygget en imponerende vidensbank. Alle, der overvejer renovering eller udvikling af nye demensfaciliteter, kan opnå mange brugbare råd fra Altro-teamet", siger Martin Green.

Forekomst-i-Danmark-•-Det-anslas,-at-der-er-godt-87-000-personer-pa-65-ar-eller-derover,-der-lever-med-demens-i-Danmark-•-Det-skønnes,-at-der-er-ca-4-200-personer-med-demens-under-65-ar-•-Antallet-af-perso.png
 
Posted: 28-09-2022 12:24:48 by Anna Jankovic | with 0 comments