august 2018

Sådan installerer du vægge

Roger Moore, Altros EU Technical Services Manager, giver dig her en håndfuld fif til, hvordan du opnår det bedste resultat, når du installerer Altro Whiterock FR. Så kommer du optimalt fra start og leverer den bedste kvalitet til dine kunder.

Vertikalt udfordret?

Vægplader er nemme at installere og ser fantastiske ud, når løsningen udføres rigtigt. Men det er essentielt, at du gør de nødvendige forberedelser, da resultatet ellers kan blive mindre godt, og der bare ikke findes smarte genveje til at rette op på eventuelle fejl. Samtidig er det lettere at opdage fejl på en væg end på et gulv, da du ser væggen meget tættere på – så der er al mulig grund til at være grundig i forberedelserne.

Perfektionering af håndværket

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at installation af vægplader er noget andet end at installere et gulv. Derfor anbefaler vi installationstræning samt avanceret træning til dem, der skal svejse – uanset om man er nyuddannet eller har mange års professionel erfaring som gulvlægger. Deltagerne på vores Altro Whiterock installationskurser kommer med meget forskellig professionel erfaring, men alle oplever ikke desto mindre at få brugbar viden, tips og tricks med hjem.

Lige underlag

Før du begynder installationen, er det afgørende, at væggene er helt lige. Vægge opført i betonelementer (fx i storkøkkener) eller gipspladevægge (fx i badeværelser) er de bedste underlag at installere vægpladerne på, og ujævne underlag som fx murstensvægge gør, at svejsemassen forsvinder ind i hulrum og huller. Dette giver ikke kun en grim vægoverflade, men skaber fx også grobund for bakterievækst, som er uacceptabel i et hygiejnisk miljø.

Selv når du arbejder på vægge, der ser helt lige ud, er det en god idé at anvende A915 dobbeltsidet skumtape under samlinger, så du er sikker på, at pladerne er helt i samme niveau. Sidder den ene bare en lille smule højere end den anden, bliver svejsningen nemlig skæv og giver et mindre pænt resultat.

En anden tilgang

Når det drejer sig om gulve, anbefaler vi, at du stryger kanterne ud, så snart gulvet er blevet lagt, for at gøre svejsningen nemmere og forhindre, at samlingerne går op senere. Men når det gælder vægplader, skal du gøre det modsatte: Den rundede kant bør laves på et fladt underlag, før pladerne monteres på væggen. Dette er med til at sikre rette linjer, samt at rundingerne har samme dybde hele vejen rundt, hvilket er langt sværere at opnå, når pladerne holdes oprejst.

En anden forskel på at installere gulve og vægplader er, at det er bedre at benytte en kompakt svejsemaskine, som er langt lettere og nemmere at bruge. Forestil dig at holde en standard svejsemaskine ud i strakt arm bare i kort tid – så har du en idé om, hvorfor det er bedre at bruge en kompakt svejser, når du laver vægge!

Posted: 09-08-2018 09:41:32 by Heather Mussett | with 0 comments

Et skridt tættere på faldfri ældreboliger

Fysiske ændringer af boligen er blandt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at mindske fald blandt ældre. Det vækker glæde hos producenten Altro, der bl.a. hjælper arkitekter og designere over hele Europa med design af sikre bo-miljøer, der har hjemligheden i fokus.

For nylig offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny klinisk retningslinje for forebyggelse af fald blandt ældre. Tallene viser nemlig, at omkring hver tredje hjemmeboende ældre falder mindst én gang om året. Samtidig stiger risikoen for at falde med alderen, og sammenlignet med personer under 70 år er der næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 70-80 år, der falder.

Dermed er der god grund til at sætte fokus på mulighederne for at forebygge fald blandt ældre, og forebyggelsen skal bl.a. ske via fysiske ændringer af boligen. Som det fremgår af den nye retningslinje kan man eksempelvis sætte ekstra greb op eller fjerne unødige dørtrin, så det bliver nemmere at komme rundt uden at miste balancen og snuble.

Katastrofale konsekvenser kan forebygges

Sundhedsstyrelsens nye retningslinje vækker glæde hos Altro, der fremstiller og leverer sikkerhedsgulve, glatte vinylgulve og fugefrie, slagfaste vægsystemer til bl.a. hospitaler, plejehjem, botilbud og beskyttede boliger.

 • Fald eller snublen kan få katastrofale konsekvenser, og derfor er det afgørende med effektive foranstaltninger til forebyggelse af fald. Generelt anbefaler vi, at man ud over at vælge de rette gulvprodukter overvejer belysningen, gelændere og andre sikkerhedsforanstaltninger, der sammen med gode vaner i hjemmet kan være med til at fjerne risici og sikre tryghed i hverdagen.

Det fortæller nordisk direktør i Altro Michael Persson. Virksomheden har en over 100 år gammel historie og opfandt i sin tid sikkerhedsgulvet, og i dag er Altro aktiv over hele verden som rådgiver og sparringspartner for professionelle, der arbejder med design af bo-miljøer til bl.a. ældre og mennesker med demens.

 • Ingen ønsker at leve i et klinisk hospitalsmiljø, og vi kan ikke overvurdere den virkning, som dét at føle sig hjemme har på trivsel og velvære. Mens løsningerne skal være med til at skabe sikkerhed for beboere, besøgende og personale, skal de derfor også designes, så de hjælper med at skabe det vigtigste af alt: Et hjem, uddyber han.

Sådan får du sikkerhed for sikkert gulvdesign

Netop gulvbelægningen er en faktor, som i høj grad kan bidrage til at reducere risikoen for fald og snublen i boliger til ældre, mennesker med demens og andre sårbare grupper. Her anbefaler Altro først og fremmest, at man til områder med høj eller meget høj skridrisiko (som fx badeværelser) vælger sikkerhedsgulve, der bevarer skridsikkerheden gennem hele levetiden.

 • Spørg altid gulvleverandøren om dokumentation for, at gulvene forbliver skridsikre, for ellers er der ingen sikkerhed for, at de også om fem år fortsat vil beskytte beboere og personale mod at glide, understreger Michael Persson.

Derudover kan man i forbindelse med fysiske tilpasninger af eksisterende boliger med fordel vælge limfrie gulve, der er hurtigere at installere og ikke afgiver nogen form for lugt, forklarer han videre:

 • At forstyrre en beboer på grund af renovering kan være angstskabende og give problemer for personalet. Vi ved, at stress ved at skulle flytte fra et velkendt rum kan berøre nogle beboere meget. Ja, helt frem til et punkt, hvor de forsøger at ødelægge deres omgivelser eller risikerer at gøre skade på sig selv og andre. Derfor kan man med fordel vælge klæbemiddelfrie gulve, som giver mulighed for en hurtig ombygning, så den mængde tid, rummet er ude af funktion, minimeres.

Fakta: Design af plejeboliger – et par hurtige punkter:

Læs mere om design af plejeboliger.

 • Brug supplerende gulvløsninger til at skabe et roligt, indbydende og hjemligt udseende.
 • Brug matte, ikke-glitrende gulve for at undgå at skabe et indtryk af farer, der ikke findes.
 • Se nuancer, der ligger op ad hinanden i gråskala, ved siden af hinanden for at kontrollere, om de har kontrast.
 • Til områder med stor eller meget stor risiko for at glide eller falde, bør du altid vælge gulve med en pendultestværdi (PTV) på ≥36. Den dokumenterer en skridrisiko på én ud af en million gennem hele gulvets levetid.
 • For at opmuntre til uafhængig bevægelse kan der mellem forskellige rum installeres gulve, der ligner hinanden – omvendt kan fx dét at skifte fra vinyl til tæppe forårsage tøven.
 • I våde omgivelser bør man undgå over-teksturerede gulve, der kan skade følsomme bare fødder. Vælg desuden ikke-kliniske nuancer, der medvirker til at skabe en afslappende badeoplevelse.
 • Undgå trin eller misopfattelsen af trin på grund af reflekser eller mønstre i områder, hvor mennesker med demens eller synsnedsættelser skal være alene.
 • Undgå belysning, som ændrer udseendet af gulvets finish, fx ved at få det til at se vådt ud.
 • Brug kunst til at give et hjemligt udseende, hjælpe med at finde vej og få folk til at føle sig velkomne.
 • Sørg for, at farverne på vægge, døre, gulve og lofter kontrasterer, så elementerne bliver afmærkede – medmindre du prøver at skjule en indgang fx til en servicekorridor eller et køkken
 • Sørg for, at lysrefleksionsværdien (LRV) for vægge, gulve og andre kritiske overflader har mindst 30 points forskel.
 • Brug kun få farver i hvert område for at undgå at skabe forvirrende omgivelser.

Læs mere om design af plejeboliger.

Posted: 16-08-2018 08:58:50 by Heather Mussett | with 0 comments