Hvor sikkert er dit køkkengulv?

Over hele verden bliver sikkerhedsgulv testet på forskellige måder. Du har måske hørt om pendultesten, som efterligner en fod med sko på, der glider på et gulv, hvilket resulterer i en måling af skridrisikoen. Våde gulve, der bliver målt til TRRL≥36, hvilket svarer til en skridrisiko på en til en million, har således en lav skridrisiko. Alle vores sikkerhed gulve overstiger denne værdi. I testen anvendes vand, som er den mest almindelige væske, der spildes, hvilket gør testen særdeles pålidelige. Det gælder dog ikke i køkkener.

Storkøkkener kan være et farligt sted; her spildes alt fra fedtet vand, smør og olie til madrester og mel. Personalet har ofte rigtig travlt og har derfor ikke mulighed for at rengøre efter sig undervejs. Men det er heller ikke kun, det der spildes direkte, som udgør en konstant trussel, også varm olie der fordamper i luften, køler af og lægger sig på gulvet som en usynlig hinde kan være faretruende. De ting der spildes i et køkken er ofte tykkere væsker end vand, eller i tilfælde af madrester tørre fremfor våde. Dette forhindrer at foden får kontakt med gulvet og øger risikoen for at glide.

Et sikkerhedsgulv, der klarer sig godt i en standard pendultest eller i en rampetest, der også er almindeligt anvendt, kan ikke nødvendigvis klare mosten, når det kommer til et reelt arbejdskøkken med egentlige og mangeartede spildstoffer, der bringer personalet i fare.

Rampetestens resultater ligger på værdier mellem R9-R13, som er baseret på den vinkel, hvorved en person glider, mens denne går på en rampe, der er dækket af motorolie. Vi anvender R-værdier for vores produkter, fordi nogle af vores kunder er vant til at arbejde med dem, men vi mener ikke, denne test giver en klar nok indikation af skridsikkerheden. Ved at man starter med et højt nummer, antages det at en R9 værdi giver en god skridsikkerhed, men denne værdi indikerer faktisk den mindste skridsikkerhed. Kort sagt, det er forvirrende. For mere information om testning besøg venligst test og måling. Og nu tilbage til køkkener.

Altro Stronghold 30, der bliver målt til en værdi på TRRL ≥55, blev udviklet specielt til områder, hvor der forekommer fedt, olier og fedtstoffer, som fx i køkkener, kantiner og steder, hvor der tilberedes fødevarer. Vi besluttede, at det ikke var nok at anvende standard pendultesten, der bruger vand, eller rampetesten, som bruger motorolie, og udførte i stedet vores egne tests, der anvendte stoffer, som rent faktisk forekommer i køkkener.*

Resultaterne viser, at gulve, der opnår en værdi på mindre end R12 i rampetesten, ikke kan forhindre skrid, når der forekommer spild af vegetabilsk olie eller fedtet vand. Anvender man pendultesten reduceres risikoen for at glide til en ud af 20, selv når resultatet af pendultesten er TRRL≥36.

 

Altro Stronghold 30 R12
TRRL ≥55

R11
TRRL ≥45

R10
TRRL ≥36

Vand 1 til en million 1 til en million 1 til en million
Vegetabilsk oile 1 til en million 1 til 100,000 1 til 20
Fedtetvand 1 til en million 1 til 100,000 1 til 20
Mælk 1 til en million 1 til en million 1 til en million
Mel 1 til en million 1 til en million 1 til en million
Plastikemballage 1 til en million 1 til en million 1 til en million

Det er tankevækkende. I køkkener, der anvendes til forberedelse af mad, er gulve med en skridsikkerhedsværdi på TRRL≥36 ikke anbefalelsesværdige. Din valgte gulvbelægning skal kunne modstå spild af både våde og tørre stoffer, og du skal kunne være sikker på, at gulvet giver en vedvarende skridsikkerhed i hele produktets levetid og ikke blot en belægning, der vil blive slidt af med tiden. Ikke alle sikkerheds- gulve er så sikre som Altros.

Et Altro Stronghold 30 sikkerhedsgulv giver dig ro I sindet og mulighed for at drive din forretning, uden at du skal gå på kompromis med sikkerheden.

*Slip resistance tests carried out with slider 96. BRE Building Elements – Floors and Flooring. Pye & Harrison 2003.

Posted: 07-07-2015 16:13:15 by Lea Charnley | with 0 comments