juni 2018

Altro Stronghold 30 / K30 får nye farver

Takket være inspiration fra vores kunder har vi tilføjet fem nye farver til vores Altro Stronghold 30 / K30 portefølje af sikkerhedsgulve – og fjernet fire farver.

Dermed udvides porteføljen fra 13 til 14 valgmuligheder.

Nedenstående tabel viser, hvilke farver der fjernes, og hvilke farver der bliver bevaret:

Product name Product code Status
Monsoon K30153 Retained
Dolphin K3010 Retained
Abyss K3001 Retained
Skyline K30332 Retained
Oyster K30215 Retained
Surf K30412 Retained
Midnight K30421 Retained
Russet K30262 Retained
Tundra K30500 Retained
Maple K30522 Deleted
Camel K3017 Deleted
Lagoon K30910 Deleted
Velvet K30365 Deleted
Lime K3086 New
Biscuit K30907 New
Cannon K30911 New
Star K30912 New
Torch K30913 New

Altro Stronghold 30 / K30 har opnået Altros højeste rating for skridsikkerhed (PTV ≥55, R12) og er designet til at minimere risikoen i områder, der løbende udsættes for fedtstoffer og olier, gennem hele gulvets levetid.

Bestil dine nye Altro Stronghold 30 / K30 vareprøver i dag.

Posted: 06-04-2018 08:00:00 by Lea Charnley | with 0 comments

Gulvlæggere kan ofre limen i kampen mod uret

Både sikkerhedsgulve og glatte vinylgulve findes i dag i varianter, der kan lægges effektivt uden brug af lim. Dermed spares op mod halvdelen af installationstiden i forhold til traditionelle gulve.

I mange renoveringsprojekter er såkaldt nedetid ofte en afgørende faktor, og som udførende er det vigtigt at arbejde effektivt, så området hurtigt kan komme i brug igen. Det gælder ikke mindst på landets hospitaler, hvor eksempelvis gangarealer ikke kan lukkes ned i længere tid, uden at påvirke den daglige drift kraftigt.

Performer ligesom traditionelle gulve

Sikkerhedsgulvet Altro XpressLay og det glatte vinylgulv Altro Cantata er begge designet til at tage kampen op mod uret , idet de kan lægges uden brug af klæbemidler. Det betyder, at op mod halvdelen af installationstiden kan spares væk sammenlignet med traditionelle gulve, der skal limes.

  • Gulvene performer ligesom traditionelle limede gulve og kan med fordel være en fast del af repertoiret til områder, hvor der ikke er råd til nedetid. Vi har fx testet Altro XpressLay med en 900 kg borerig på larvefødder, og gulvet flyttede sig ikke, fortæller Altros nordiske salgsdirektør Michael Persson.

Selve installationen af de klæbemiddelfrie gulve foregår ved, at kanter og samlinger holdes på plads med dobbeltsidet, fugttolerant tape, mens gulvet lægges, og man svejser og laver hulkehl. Man kan derfor installere gulvet og gå på det samme dag.

  • Og fordi man ikke anvender lim, slipper man også for klistrede områder, ligesom man ikke behøver at slæbe limspande frem og tilbage gennem bygningen, supplerer Michael Persson.

Færre udfordringer når der renoveres

De klæbemiddelfrie gulve kan desuden lægges direkte oven på eksisterende sunde og holdbare belægninger, men også fx nye betonundergulve med en relativ fugtighed på op til 97 procent. Michael Persson uddyber:

  • I mange renoveringer er det vigtigt, at gulvarbejdet sker hurtigt og smertefrit. Alligevel løber man tit ind i udfordringer, fx hvis den eksisterende belægning er beskidt eller svær at fjerne. Her vil man ofte kunne bruge de klæbemiddelfrie gulve, da de kan lægges oven på belægninger, der ikke er helt perfekte, uanset om det fx drejer sig om sten, fliser eller vinyl.
  • De klæbemiddelfrie gulve kan også genanvendes 100 procent. Og hvis de stadig er i god stand, men ikke skal bruges i det pågældende område længere, er de nemme at fjerne og installere andre steder til gavn for både økonomi og miljø, slutter han af.
Posted: 07-06-2018 09:22:12 by Heather Mussett | with 0 comments

Større designfrihed til at stoppe støjen

Vidste du, at gulvdesign åbner for oversete muligheder for at forbedre akustikken i bygningen og giver større frihed i projekteringen?

Talrige undersøgelser viser, at bygningsakustikken spiller en vigtig rolle for både trivsel, komfort og arbejdsmiljø. Det betaler sig derfor både på kort og langt sigt at tænke akustikken ind i sit design allerede fra starten.

En mere fleksibel tilgang

Hvad byggeløsninger angår, er det som oftest lofter og vægge, der er i fokus hos rådgiverne, når akustikkravene i BR18 skal indfries. Men faktisk er der et stort og overset potentiale i at bruge gulvdesignet som en del af akustikløsningen fra starten. Det påpeger Michael Persson, der er nordisk salgsdirektør hos gulvproducenten Altro:

  • Akustikgulve bliver ofte valgt til specialområder som fx operationsstuer på hospitaler. De nyeste akustikgulvtyper kan imidlertid også levere effektiv støjreduktion i en lang række andre områder, samtidig med at de er meget robuste over for slitage og nemme at vedligeholde.
  • Rådgiveren har med andre ord i dag mulighed for at vælge akustikgulve i områder, der førhen krævede almindelige vinylgulve på grund af fx stor belastning med rullende og gående trafik. Og det åbner for en langt mere fleksibel tilgang til design af akustikløsningen i et rum, fortsætter han.

Slip for trinstøj uden at slippe det naturlige look

Ifølge Altro er der en række konkrete områder, som kan specificeres med akustikgulve fra starten for at gøre det nemmere at indfri akustikkravene. Eksempelvis har gulve med naturlig tekstur og farvepalet været et design-must i årtier, men som Michael Persson påpeger:

  • Det er meget vanskeligt at inddæmme støj i bygninger, hvor der i indretningen benyttes materialer med minimale lydabsorberende kvaliteter som fx glas og metal. Her kan et akustikgulv i vinyl med naturtro træ-look være ideelt, da det både reducerer støj og bidrager til at skabe den rette atmosfære.

En mulighed er akustikgulvet Altro Wood Acoustic, der med en tykkelse på 3,9 mm yder 19 dB lydreduktion og tilbydes i seks forskellige træ-look. Derudover er der Altro Wood Silence på 2,85 mm og med 15 dB lydreduktion, der er designet til områder med mange mennesker på gåben og dermed behov for komfort under fødderne – uanset om det er i en børnehave eller på et hospital.

Mindre støjbelastning i klasselokalet

Landets folkeskoler og undervisningsbygninger er indendørs miljøer, der ofte plages af støj. En trivselsundersøgelse fra Undervisningsministeriet i 2015 viser fx, at 19 procent af de adspurgte folkeskoleelever har svært ved at høre, hvad læreren siger, mens en tredjedel oplever problemer med at høre kammeraterne. Og det går ud over koncentrationen og indlæringsevnen.

  • Valg af effektive gulve giver her værdifulde muligheder for at forbedre akustikken i alle områder gennem hele bygningen, understreger Michael Persson.

Det kan bl.a. ske med en kombination af Altro Orchestra og Altro Serenade, der yder henholdsvis 15 dB og 19 dB lydreduktion, så de matcher behovene i forskellige rum. Samtidig er der med Altro Orchestra 40 forskellige farver og designs at vælge imellem, som gør det nemmere at integrere gulvet i den kreative indretning.

Når man indretter en bygning, spiller både design, indeklima og praktisk anvendelighed vigtige roller for det færdige resultat. Det betaler sig derfor at udnytte mulighederne hele vejen rundt, så både gulve, vægge og lofter arbejder sammen om at skabe det rette støjfrie miljø, slutter Michael Persson.

Posted: 18-06-2018 08:00:00 by Heather Mussett | with 0 comments