Sikkerhedsgulve giver cirkulær byggeøkonomi et trygt ståsted

Med Altro sikkerhedsgulve forebygger man ikke kun fald- og snubleulykker så effektivt, at risikoen reduceres til en ud af en million. Man undgår også at glide i kravene fra den fremvoksende cirkulære økonomi, idet gulvene fremstilles af over 20 procent genbrugt materiale, ligesom fraskær og rester bl.a. genanvendes til fremstilling af trafikkegler.

Byggeriet får i stigende grad behov for løsninger, der matcher den cirkulære økonomis nye krav om bl.a. vugge-til-vugge-principper, design til adskillelse og livscyklusanalyser. Behovet er ikke mindst blevet understreget af regeringens strategi for cirkulær økonomi fra september 2018, som bl.a. omfatter udviklingen af en ny bæredygtighedsklasse og udbredelse af selektiv nedrivning.

Her udgør sikkerhedsgulve en af de kategorier, hvor både projekterende og udførende allerede står på tryg cirkulær grund: Omkring 2 ud af 3 danske sikkerhedsgulve fremstilles nemlig hos Altro, der anvender op mod 20 procent genbrugsmateriale i produktionen.

Samtidig indsamles rester, fraskær og gamle udtjente gulve løbende via takeback-ordningen Recofloor og genbruges også til fremstilling af fx trafikkegler. Det er indtil videre blevet til mere end 2.500 tons genbrugsmateriale, siden Altro grundlagde ordningen tilbage i 2009 sammen med en anden producent.

Komplet genanvendelsessystem

"Vi er den første producent i verden, som har investeret i et komplet genanvendelsessystem til sikkerhedsgulve. Det betyder, at vi i dag har et helt lukket kredsløb i produktionen med en affaldsprocent på nul i forhold til de materialer, som indgår i sikkerhedsgulvene."
"Vi øger faktisk løbende procentdelen af genbrugsmateriale i produktionen og genanvender over 500 tons gulvmateriale om året. På den måde bidrager vores sikkerhedsgulve ikke kun til at reducere skridrisikoen til en ud af en million i al den tid, de er i brug. De bidrager også til at løfte den store opgave, som hele branchen står med, når det gælder at bygge mere ressourceeffektivt."

Michael Persson,
Altros nordiske salgschef

Genbrug af gulve i den største skala

Blandt de mest markante byggerier, som Altro har leveret sikkerhedsgulve til, er anlæg i London, der blev opført til en stor sportsbegivenhed i 2012. Her leverede Altro over 90.000 kvadratmeter gulve, og en stor del af dem blev efter begivenheden afinstalleret og genanvendt i skoler og almene boligprojekter. Det er første gang nogensinde, at gulve er blevet genanvendt i stor en skala.

Derudover har Altro for få år siden lanceret verdens første sikkerhedsgulv, som kan genanvendes 100 procent efter installationen – Altro XpressLay™. Det skyldes, at Altro XpressLay installeres helt uden brug af klæbemidler. Michael Persson runder af:

Alle Altro gulve kan genanvendes 100 procent før installationen, men med Altro XpressLay har vi skabt et gulv, som også efter installationen kan genanvendes fuldstændigt. Jeg er overbevist om, at det er den slags løsninger, vi vil se flere af i fremtidens byggesektor, hvor et af fokuspunkterne netop bliver, hvordan de bidrager til den samlede cirkulære økonomi.

Michael Persson,
Altros nordiske salgschef

Posted: 07-03-2019 11:04:50 by Saloni Robinson | with 0 comments