AltroLay

Samtlige Altro gulvprodukter kan lægges på Altrolay. Maximalt sammenhængende overfladeareal for lægning af Altrolay er 100 m2. Ved gangarealer over 25 mtrs længde skal udføres dilatationsfuge. Arealer med tung rullende belastning (f.eks palleløftere, tunge vaskemaskiner o.s.v) spørg først Altro’s tekniske afdeling. Ved kontorstole bør underlag (f.eks. plexiglas eller lign.) benyttes.

Hvis vi taler om Linoleum, der giver sig mere ved vekslende luftfugtighed, gælder der andre begrænsninger. Maximal flade: 60 m2 og ingen bane må være længere end 10 mtr.

Forudsætninger

Underlaget skal være tørt og jævnt samt fri for sprækker og forureninger. Maximalt fugtindhold ved pålægning at dette produkt er 96% RF.

Forberedelser

Skær alle materialer til i god tid for akklimatisering. Observer at topbelægningen er fri for buler, hængefolder og spændinger. Evt. buler/spændinger må ikke varmes ned da hele konstruktionen risikerer at løftes fra undergulvet.

Montering af Altrolay

Altrolay lægges løst kant mod kant med forhøjningerne nedad i samme retning som topbelægningen. Samlingerne kan evt. med fordel dobbeltskæres. Samlingerne forskydes med mindst 200 mm. i forhold til topbelægningen. Ved omgivende begrænsninger tilskæres materialet med min. 3-5 mm. luft. Samlingerne kan tapes med tape ( dette kan dog give synlige afmærkninger ved tynde topbelægninger) men normalt skulle det ikke være nødvendig med tape.

Montering af topbelægning

Normal gulv og væglim anbefales, men hvis der er tale om 2 ikke sugende materialer anbefaler vi at din normale limleverandør kontaktes.
Et mellemrum på 3-5 mm. mod vægge anbefales. Påregn tid til tørretid før tunge møbler eller lign installeres.
Ved lægning på underlag med højere luftfugtighed end 85% RF bør man montere ventilerende fodlister. Og der skal tages specielle hensyn når vi taler om Linoleum. Kontakt din Altro konsulent!

Vigtigt:

Ved alle monteringer er det vigtigt at konstruktionen har mulighed for at bevæge sig. Læg evt. en stålplade under tungt inventar.
For yderligere information kontakt din Altro konsulent.

Data:

1,2 mm tykkelse, 2 mtr bredde, rullelængde 50 mtr., vægt ca. 1 kg pr. m²