Vi ved, at vores klæbemiddelfrie gulve ikke vil skuffe dig. Og du kan roligt tage os på ordet: Vi vil nemlig gerne dele nogle testresultater med dig, så du kan være sikre på, at gulvet vil præstere som angivet i hele levetiden.

Fugt og dampafledningstest

Test: Intern test, udviklet af Altro, til fastlæggelse af fugtdamptransmissionshastigheden.

Metodologi: Et stykke klæbemiddelfrit gulv placeres mellem en beholder med vand og et låg i det fugt- og temperaturkontrollerede kammer, som simulerer placeringen af gulvet over et fugtigt underlag. Vandet kan kun slippe væk gennem de prægede luftkanaler på produktets bagside. Vandtabet overvåges løbende under testning, og der opnås en fugt og dampafledningstest. Testen blev også udført på en prøve af et traditionelt klæbet gulv til sammenligning.

Resultat: Efter to ugers testning viser resultaterne, at fugt og dampafledningstesten for de klæbemiddelfrie prøver var over to gange hurtigere end for de traditionelt klæbede gulvprøver. Resultaterne viste også, at vanddamp forsvandt på kontrolleret vis gennem de prægede luftkanaler på produktets bagside.

Fordel: Testen beviser, at når fugt får mulighed for at fordampe gennem bygningen, er der ingen risiko for dannelse af buler i gulvet på grund af vand, hvilket kan forringe ydeevnen og udseendet. Et synligt bevis på, at fjernelse af fugten sker kontrolleret og effektivt.

Knopbibeholdelse

Test: Test i huset, udviklet af Altro, for at kontrollere produktydeevne og kvalitet

Metodologi: Testen består af to metalplader med et stykke gulv placeret på bundpladen. Toppladen trykker ned på bundpladen for at simulere trin. Styrken er lig med et trin af en person med en vægt over gennemsnittet på 90 kg.

Resultat: Efter 500.000 trin og 24 timers gendannelse, beholdt prøvestykket > 75 % af knophøjden.

Fordel: Testen beviser, at fugtdamppassagen vil fungere i hele gulvets levetid, da knopperne ikke kollapser.

Gennemtryk

Test: EN 24343-1

Metodologi: Ved hjælp af et digitalt mikrometer måles rest-gennemtrykket mellem maksimalt gennemtryk efter 2,5 timers punkttryk og derefter efter 2,5 timers genopretningstid.

Resultat: Bestået

Fordel: Testen dokumenterer stabilitet med statiske genstande, herunder stole/bordben. Det angiver gulvets egnethed til brug med laboratoriestole, skole/spisestole osv., hvor den potentielle gulvskade fra punktbelastning skal undgås.

Riv-initiering

Test: ISO 34-1 Method A

Metodologi: En maskinrift, der måler gennemsnittet af maskinretningen (MD) og tværretningen (XMD), angiver hvor megen styrke, der skal bruges for at starte en rift.

Resultat: Altros klæbemiddelfrie gulve er lige så modstandsdygtige over for rifter som klæbet vinylgulv.

Fordel: Testen dokumenterer, at vores klæbmiddelfrie gulve ikke får rifter, når der trækkes udstyr/møbler eller skubbes tunge laste/transportvogne over dem, og at de er tilpas robuste til høj trafik og krævende områder eller installationer, hvor gulve af dårlig kvalitet kan rives i stykker, f.eks. hospitalsgange, universiteter, hoteller, travle arbejdsområder osv.

Telegrafering

Test: EN 4918

Metodologi: En test med en stol på hjul udføres på en prøve for at påvise, om der er telegrafering af mønstret til overfladen og nogen forvridning af overfladen, når der trækkes vægt over den.

Resultat: Bestået

Fordel: Testen dokumenterer holdbarheden og modstanden af Altros klæbemiddelfrie gulve over for stole med hjul/kørende trafik, og at strukturen og æstetikken af gulvet bibeholdes uden at gå på kompromis med æstetikken.