Hvad betyder det for mig, hvis jeg bestyrer bygningsfaciliteter?