1. Produktet lægges ikke ved hjælp af traditionelle våde klæbemidler, og derfor er det ikke forurenet med de sædvanlige undergulvsrester, når det løftes op. Da der heller ikke er skader på undergulvet og tilstødende vægge, er der heller ikke behov for reparationer, der kræver yderligere ressourcer. Du sparer også tid, da behovet for at afrette gulvet eller bruge en fugtspærrende membran i væskeform fjernes.

2. Med et klæbemiddelfrit gulv vil din . kunde ikke lide af lugtgener under installationen, som er afgørende på et hospital eller anden beboelsesområde, som ikke kan lukkes, da det skaber afbrydelser og gener for brugerne. Uden lugten fra klæbemiddel og fugtspærre er der heller ikke behov for kostbart ventilationsudstyr til de berørte områder.

3. Da der ikke er behov for fugtspærre, kan gulvet lægges på et fugtigt underlag på op til 97 % EH. Det fjerner ventetiden til underlaget tørrer, og sparer arbejds- og materialeomkostninger for din kunde.

4. Klæbemiddelfrie gulve bidrager til at reducere miljøpåvisningen – A+ BRE Generic Green Guide Rating for Safety Flooring (A+ BRE rating for sikkerhedsgulve), se fuld oplysninger på www.thegreenguide.org.uk.

5. Altros gulve har undergået en streng ekstern VOC-testning. VOC’er er flygtige organiske forbindelser, der slippes ud i atmosfæren af visse substanser og produkter. Man mener, at eksponeringen for VOC’er kan forårsage problemer som f.eks. sygdom relateret til dårligt indeklima, mindsket indlæring i skoler og reduceret produktivitet på kontorer. VOC'er er typisk fem gange mere koncentrerede indendørs end udendørs. Vores gulve overholder internationale standarder for indendørs luftkvalitet, herunder Swedish Building Product Declarations (BPD) og FloorScore, den indendørs luftkvalitetsmærkning, der bruges ved Leadership in Environmental Design (LEED) i Nordamerika.

6. Har M1 klassificering, der er en del af det finske frivillige indeklimaklassificeringssystem. M1 angiver den laveste emissionsklasse i den frivillige finske indeklimaklassificeringssystem af bygningsmaterialer. Klassifikationen er beregnet til at blive brugt af konstruktions-og byggedesignsektoren og i associerede kontrakter samt af byggematerialebranchen, når der bygges sundere og mere komfortable bygninger.

7. 100 % genbrugelig før og efter installation, hvilket sparer dine kunder værdifuld tid og penge. De kan således genbruge gulvet og dermed reducere omkostningerne til bortskaffelse af affald.

8. Indeholder op til 10 % genbrugsindhold, hvilket medvirker til at bevare verdens naturressourcer

9. Indeholder en bioblødgører, der stammer fra en bæredygtig ressource og betragtes som et grønt produkt, hvilket medvirker til at reducere dit CO2-aftryk.

10. Inkludering af Altro Easyclean teknologien betyder, at Altros klæbemiddelfrie gulve kræver færre rengøringsmidler og vand i hele deres levetid. Derved reduceres deres miljøpåvirkning i produktets livscyklus i brugsfasenHjælper dig med at vinde projektspecifikationer – Ved installation af klæbemiddelfrie gulve kan dine kunders installationer være - hurtigt klare, så alle kan komme tilbage til den normale hverdag med minimal afbrydelse. Med klæbemiddelfrie gulve er der ingen ventetid – bare læg det, svejs det og gå på gulvet samme dag. Det sparer tid og penge for dine kunder og minimerer afbrydelser. I kombination med en lang række designmuligheder giver dette din specifikation en fordel overfor tratitionelt limet gulv.