Indgangs/receptionsområder

Dette område har mange forskellige funktioner: Det er et kontorområde, et venteværelse, og, da det er det første område af skolen, som forældre og gæster ser, et rum, der repræsenterer skolens værdier. Det første indtryk betyder noget her, og som arbejdsområde skal det være en rolig oase i den omgivende pulseren.

I dette meget brugte, travle område vil nedetid være et problem. Altro Cantata halverer monteringstiden, hvilket reducerer afbrydelser meget. Intet klæbemiddel betyder ingen tilhørende lugt, hvilket er ideelt i et område, hvor mennesker arbejder. De 14 dB trinlydsreduktion sikrer et fredeligere rum på langt sigt, og den fremragende modstand mod trykmærker sikrer, at gulvet håndterer stole og stående møbler. Det har også vores mest avancerede rengøringsteknologi, der er med til at sikre, at dette rum altid ser ud, som det skal. Gulvet er endvidere 100 % genbrugeligt før og efter montering og bidrager til at reducere miljøpåvirkningen.

Hvis reduktion af nedetid ikke er en bekymring, eller der foretrækkes et traditionelt klæbet gulv, kan du overveje Altro Orchestra, som har 15 dB trinlydsreduktion og Altro Easyclean Technology, der hjælper til at sikre, at gulvet nemt kan rengøres og bibeholde sit udseende i længere tid

Generelle cirkulationsområder/korridorer

Gulve til korridorer og generelle cirkulationsområder, der er i konstant brug af både små og store fødder samt transportvogne til udstyr, skal være hårde og alligevel se godt ud. Disse rum kan være støjende, når elever går fra et rum til et andet, så trinlydsreduktion er velkommen her og reducerer distraktionen for dem, der stadig skal koncentrere sig.

Nedetid kan være et problem i et rum, der er i konstant brug. Altro Cantata er et M1-certificeret klæbemiddelfrit gulv, der har 14 dB trinlydsreduktion. Monteringstiden er den halve af et traditionelt klæbet gulv: Du kan svejse og gå på det samme dag, selv over ny beton. Der er ingen folder eller bevægelser, når det er lagt, og ved udgangen af levetiden kan hele gulvet tages op og genbruges eller genanvendes. Det fås i 29 nuancer, herunder træ-lignende og milde nuancer, så der er stor designfrihed, og det er nemt at skabe zoner, der hjælper til at finde vej.

Et traditionelt klæbet alternativ er Altro Orchestra, der er et holdbart gulv med 15 dB trinlydsreduktion, der reducerer lyden af fodtrin. Dets fremragende modstand mod trykmærker sikrer, at gulvet håndterer transportvogne og stole. Altro Easyclean teknologien medvirker til at sikre, at gulvet et nemt at rengøre og bibeholder sit udseende længere.