Et positivt lydmiljø

Design, der har god akustik, vil sammen med naturligt lys og ventilation medvirke til at skabe en positiv, terapeutisk atmosfære.

Et positivt lydmiljø finder naturligt sted udendørs; vores ører er trænet til det naturlige miljø, og himlen absorberer støj. Vi er nødt til at skabe det samme inden døre med absorbering eller spredning af støj, som støtter op om et helende miljø. Vores akustiske vinylgulve, Altro Serenade og Altro Wood Acoustic, bidrager til den trinlydreducerende virkning af støj i bygninger.

Det hjælper ved:

  • at reducere trinlydtransmissionsvirkningen
  • at øge lydabsorberingen
  • at reducere lydrefleksionen

Både patienter og personale, navnligt dem der tilbringer meget tid gående, vil drage stor gavn af et roligere og mere komfortabelt arbejdsmiljø.