God hygiejne er i dine hænder

Biocider ses som en måde at reducere risikoen for infektionssygdomme erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet i plejemiljøer. Forskningen viser dog, at biocider faktisk hjælper mikroorganismerne til at blive resistente over for almindelige antimikrobielle stoffer. Vi er på et kritisk punkt med stigende antibiotisk resistens, og der er ingen alternativer, der effektivt kan imødegå dette problem. Ved at bruge biocider så ofte er der en bekymring for, at vi måske kan gøre situationen værre.

Tests viser, at de aktuelle biocider, navnlig sølv, ikke er mere effektive end fysisk fjernelse af mikroorganismer fra gulve. Det kan tage en sølvbiocid op til to timer at udrydde mikroorganismer fuldstændigt fra en overflade, hvilket giver en falsk følelse af sikkerhed og bringer helbredet i fare ved at lade mikroorganismerne opbygge resistens mod biocid. Endvidere har gulve minimal eksponering for mikroorganismer, hvilket gør det unødvendigt at inkludere biocider i disse overflader.

Hos Altro har vi truffet den beslutning at fjerne biocider fra vores vinylgulve, da uafhængig testning har vist, at de ikke er effektive på gulve.

En god rengøringsrutine, som er væsentlig i alle miljøer, kan holde gulvene rene uden at risikere spredning af mikroorganismer.

I USA, hvor lovgivningen i forskellige stater har begrænset eller endda forbudt brugen af biocid, har forbedringer af hygiejnen faktisk ført til et fald i infektionssygdomme, der erhverves gennem kontakt med sundhedsvæsenet.

Den mest kritiske faktor for infektionskontrol og –forebyggelse er håndhygiejne. Derfor anbefaler vi en god håndhygiejne som værende væsentligt medvirkende til spredning af infektioner.