Mentale sundhedsfakta

Mennesker i alle stadier af livet kan blive berørt af mentale sundhedsproblemer på et eller andet tidspunkt, herunder nye mødre, børn, teenagere, voksne og ældre.

Mentale sundhedsproblemer udgør den største enkelte kilde til verdens økonomiske byrde med en skønnet global omkostning på 1,6 billioner £ (eller 2,5 billioner USD) – mere end hjerte-kar-sygdomme, kroniske luftvejssygdomme, kræft eller diabetes individuelt.

Sådan kan vi hjælpe

Altro arbejder i partnerskab med sundhedsudbydere om at skabe miljøer, der tager fat på fysiske og mentale sundhedsbehov for patienter, personale og besøgende. Vi tilvejebringer ekspertise og viden til at fremtidssikre installationer, som tager de komplekse krav fra travle hospitaler i betragtning nu - og i fremtiden. Med en bred vifte af farver og designmuligheder samt specielle skridsikre og glatte vinylgulve kan jeres designvision blive en realitet.