Samarbejde med jer om design

Altro hjælper jer med designet fra den første rådgivning til produktvalg, installation og løbende kundesupport. Vi tager tjenestebrugernes forskellige behov i betragtning og hjælper med at skabe et miljø, der:

 • engagerer sig med de kliniske teams og brugergrupper om at forstå alle kravene
 • føles komfortable og ikke-truende, reducerer stress og bidrager til sikkerheden for personale og brugere
 • er terapeutisk, reducerer akustik, forebygger sammenklumpning, har godt naturligt lys og ventilation
 • er hjemlig og egnet til længere ophold med en række fællesområder fra terapirum til sociale områder
 • giver funktionel sikkerhed
 • støtter udviklingen af relationel sikkerhed
 • giver mulighed for tilvejebringelse af et lav-stimulerende miljø
 • letter synligheden, adgangen og sikker færdsel omkring det byggede miljø
 • minimerer potentialet for, at armaturer og fittings kan bruges som våben mod andre eller selvlemlæstelse
 • støjdæmper travle serviceområder
 • forebygger spredning af infektion og kontaminering
 • er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig, og sender et omsorgsfuldt signal til brugeren, familien og personalet
 • letter observation af brugeren men bibeholder samtidig privatliv og værdighed
 • lægger stor vægt på livscyklusomkostninger og længerevarende udviklingsbehov for at fremtidssikre aktuelle områder, så der er mulighed for ekspansion og fleksibilitet af funktioner
 • undgår produkter med vævet fiberbagbeklædning, da de kan bruges til selvskade
 • skaber miljøer som et hjem væk fra hjemme, der er nemt at komme rundt i for forskellige mennesker og forskellig adfærd.