Vejvisning og navigation

Derfor betyder vejvisning noget

Som de personer, der udfærdiger specifikationer, ved, er det at kunne finde vej ekstremt vigtigt for besøgende, personale og patienter på hospitaler. Da det at finde vej og kunne navigere berører mange områder på et hospital, ikke blot i receptions- og indgangsområder, er det vigtigt, at problemstillingen med at finde vej tages i betragtning i hele miljøet, herunder gange, afdelinger, patientværelser og toiletter.

God vejvisning

Vi forstår, hvor vigtigt det er at indtænke gode vejvisningsprincipper i designet af hospitalsmiljøer. God vejvisning hjælper folk med at navigere i ukendte miljøer og får dem frem til deres destination ved brug af en række forskellige værktøjer, der støtter op om genkendelse af gangstier og destinationer. Vi samarbejder med jer om at inkludere farver og designgulve med det formål at skabe et miljø, der er nemt at navigere i.