Renovering af hjem

I alle plejehjem kan dét at forstyrre beboerne på grund af renovering skabe angst hos beboerne og problemer for personalet. Vi ved, at stress ved at skulle flytte fra et velkendt rum kan berøre nogle beboere meget – helt frem til et punkt, hvor de forsøger at ødelægge deres omgivelser, risikerer at gøre skade på sig selv samt forårsager traumer.

Vi tilbyder klæbemiddelfri gulve, som giver mulighed for en hurtig ombygningstid, så den mængde tid, rummet er ude af funktion, minimeres.

Da disse produkter er klæbemiddelfri, er der ingen lugte, der kan skabe kriser for beboerne – navnlig dem, der er demente eller autistiske. Vi har en sikkerhedsmulighed, Altro XpressLay, som med en palet på 42 farver kan matche eller supplere Altro Walkway og Altro Aquarius. Vi tilbyder også Altro Cantata, et blødt gulv til områder, som ikke kræver forbedret skridsikkerhed, i 16 bløde nuancer. På den måde tilbyder Altro Cantata moderne, hyggelige designvalg til områder på plejehjem og i plejecentre, hvor skridrisikoen er lav, med alle fordelene ved et klæbemiddelfrit gulv.