Design af plejehjem – et par hurtige punkter

Beboere i plejeboliger kan have særlige eller komplekse behov, der fx skyldes nedsat syn, demens, autisme, indlæringsvanskeligheder eller fysiske funktionsnedsættelser, som kan gøre dem mindre mobile. Disse behov skal derfor også tages i betragtning.

  • Se nuancer, der ligger op ad hinanden i gråskala, ved siden af hinanden for at kontrollere, at de helt sikkert har kontrast
  • Til områder med stor eller meget stor risiko for at skride, glide eller falde,,bør du altid vælge gulve med en pendultestværdi (PTV) på ≥36, hvilket giver en skridrisiko på én ud af en million i hele gulvets levetid
  • Undgå trin eller misopfattelsen af trin på grund af reflekser eller mønstre i generelle områder, hvor de demensramte eller synshandicappede skal være alene
  • Sørg for, at Lysrefleksværdien (LRV) for vægge, gulve og andre kritiske overflader har mindst 30 points forskel
  • Overvej et hygiejnisk, uigennemtrængeligt system som f.eks.  Altro Aquarius og Altro Whiterock Satins FR til våde omgivelser, eller Altro Stronghold 30 og Altro Whiterock White FR eller Altro Whiterock Satins FR til køkkener

Find ud af mere om de områder, du skal være opmærksom på, når du designer til beboere i plejeboliger - bare klik på plus-ikonerne på billedet på modsatte side. For at du får nemmere ved at vælge de rette gulve og vægge til hvert enkelt område, kan du med Altro Produktvælger få gode råd og hjælp på et øjeblik.