Design i detaljer

Følgende principper er skitseret i HBN 08-02, for demens-venlige sundheds- og sociale plejemiljøer.

01
Skab et sikkert miljø
02
Skab optimale niveauer af stimulering
03
Skab optimalt lys og kontrast
04
Skab en ikke-institutionspræget skala og miljø
05
Understøt retningssansen
06
Understøt dét at finde vej og navigation
07
Giv adgang til naturen og det udendørs
08
Forstærkelse af engagementet med venner, familie og personale
09
Skab god synlighed og visuel adgang
10
Frem privatliv, værdighed og uafhængighed
11
Frem fysiske og meningsfyldte aktiviteter
12
Understøt diæt, ernæring og hydrering

Principle 1: Skab et sikkert miljø. Det skal være sikkert og nemt at bevæge sig omkring

Dette princip handler om at fremme uafhængighed og give beboerne mulighed for at få mest ud af det, de kan.
Vejledningen omfatter:

 • Brug af skridsikre gulve med mat finish uden mønstre eller skygger.

For dem, der har demens eller synssvækkelse, kan højpolerede, skinnende gulve fremstå våde og skabe usikkerhed og forvirring. I stedet bør gulvene være matte. Vi anbefaler også gulve, der er gnistrefrie og uden tunge mønstre, da disse kan forårsage distraktion eller ligne noget, der skal samles op, hvilket kan resultere i fald. Vi har en lang række ensfarvede, matte gulvmuligheder, der kan være med til at undgå dette.

 • Signaler til orientering og navigation for at reducere risikoen for at fare vild og blive desorienteret (se finde vej herover
 • Design-funktioner, der reducerer risikoen for infektion

Vores sikkerhedsgulve indeholder Altro Easyclean teknologi, der gør rengøring nemmere og mere effektiv. Vores gulve er uigennemtrængelige og forhindrer vand i at trænge ind, samt at der fanges bakterier med tilhørende lugte. Derudover er Altro Whiterock FR hygiejnisk vægbeklædning uigennemtrængelig, modstandsdygtig over for pletter og kan tørres af, hvilket gør, at snavs ikke har nogen steder at gemme sig, så rengøringen bliver ligetil. Sammen tilbyder Altro Whiterock FR og Altro-gulvene et integreret system, der er ideelt til områder, hvor hygiejne betyder noget.

 • Skridsikre overflader i toiletter, badeværelser og vådrum
 • Sikre, jævne og ryddelige indendørs og udendørs miljøer reducerer risikoen for inaktivitet og for at falde
Brugen af Altro-gulvene til farvekodeområder kan hjælpe med dét at finde vej og reducere behovet for klinisk udseende skiltning. For beboere med visuel svækkelse og demens skal det imidlertid sikres, at overgangen mellem rum ikke er dyb nok til at virke som et trin.

Princip 2: Skab optimale niveauer af stimulering

Det handler altsammen om at tilvejebringe de rette niveauer af stimulering til at støtte beboernes velvære og samtidig undgå overstimulering, som kan skabe angst. Stimulering kan variere fra sensoriske rum og stillezoner til et varmt og venligt opholdsområde, som opmuntrer til interaktion og deltagelse i aktiviteter.

Det er tilfældet, at det kan være svært at håndtere forskellige typer og niveauer af stimulering

 • Undgå over-mønstrede vægge og generelt rod

Brug af vægbeklædning som f.eks. Altro Whiterock Satins FR medvirker til at skabe et hjemligt, ikke-klinisk udseende uden behov for mønster, og vægbeklædningen er derudover holdbar og rengøringsvenlig.

Farver spiller en vigtig rolle her. De påvirker humøret og kan have en beroligende eller stimulerende effekt. Fx bør orange og rød undgås til børn, der er berørt af autisme, da farverne kan være overvældende.

Badeoplevelsen er en vigtig del af en beboers rutine, og den rette farvestimulering kan gøre hele forskellen.

Princip 3: Skab optimalt lys og kontrast

 • HBN giver vejledning til, hvordan man tilvejebringer de korrekte niveauer af lys til mennesker, der står over for demens- og synsrelaterede udfordringer

Efter vores erfaring er naturligt dagslys at foretrække. Vi har det jo alle bedre i en lys, luftig atmosfære. Brugen af lysere nuancer af vores gulve eller vægge kan understøtte dette og udgør et godt alternativ til ren hvid, som virker klinisk.

Stærk belysning og nogle LED-lys kan skabe falske indtryk af miljøet, som fx den opfattelse at gulvet er vådt, selv om det ikke er, hvilket resulterer i usikkerhed og mulighed for at falde. Valg af ikke-glitrende sikkerhedsgulve medvirker til at forhindre dette. Vi tilbyder en lang række gnistre-frie muligheder over hele vores produktportefølje. Snak med din Altro-konsulent, hvis du har brug for vejledning.

Princip 4: Skab en ikke-institutionspræget skala og miljø

Det har en stor virkning. Det sted, man kalder sit hjem, bør ligne et hjem. Selv i plejehjem, hvor beboerne har brug for lægetilsyn, kan en ikke-institutionspræget ramme få en positiv virkning på helbredelsen og på den tid, beboerne tilbringer sammen med gæster.
Inden for rammerne af beskyttede boliger er dårligt helbred generelt ikke et problem, og miljøet bør ikke blot være hjemligt, men af høj kvalitet. Omgivelser af hotelstandard forventes i stigende omfang.
I henhold til HBN omfatter de områder, der bør overvejes:

 • At undgå lange korridorer med institutionskarakter
 • Understøt livskvaliteten med introduktion af ikke-institutionspræget indendørs design, dekoration og kunstværker.
 • Demens-venlige sundheds- og plejemiljøer bør indeholde mindre, hjemlige og indbydende stuer og dagrum for at reducere overstimulering

Få mere at vide om, hvordan man skaber et hjem.

Princip 5: Understøt retningssansen

Desorientering er almindelig for beboere med visse typer demens og kan opleves af andre beboere, afhængigt af deres helbred og fortrolighed med omgivelserne.

HBN angiver, at desorientering i forhold til tid og sted kan få patienter/beboere til at:

 • gå omkring uden nogen synlig grund,
 • forsøge at gå ud, og
 • vågne midt om natten og tage tøj på, så de er klar til næste dag (navnlig om vinteren).

Gulve og vægge kan bruges til at afskrække beboere fra at bevæge sig ind i rum som fx køkkenet eller visse udgange. Brug af gulve med meget forskellige LRV’er skaber en visuel barriere. For eksempel kan Altro Reliance 25 i Arena (LRV: 41) monteres i et spiselokale, mens Altro Stronghold 30 i Velvet (LRV: 8) kan benyttes i et tilstødende køkken. Forskellen i LRV er over 30 points, hvilket gør det tydeligere, at det er et andet rum, og således afskrækker beboeren fra at bevæge sig ind i køkkenet. Disse farvekombinationer findes også i gråtoner, det rigtige bevis for, at to nuancer enten giver kontrast til eller arbejder sammen med hinanden efter behov.

Indendørs pejlemærker, herunder kunstværker og ting, der giver positive følelser og samtidig understøtter retningssansen, anbefales også. Disse bør placeres på en meget synlig måde, understøttet af lys og farvekontrast.

 

Princip 6: Understøt dét at finde vej og navigation

Der rapporteres jævnligt om svækket rumlig retningssans hos mennesker, der lever med demens. Den reducerede evne til at nå de ønskede destinationer (finde vej) på daglig basis, som kendetegner mennesker med demens, påvirker deres personlige selvstændighed og livskvalitet. Rumlig orientering bør derfor betragtes som et grundlæggende psykologisk behov.

Rumlig orientering kan være en udfordring for dem, der har synsnedsættelse og yderligere behov. Selv for dem, der ikke er berørt af nedsat syn eller andre funktionsnedsættelser, kan det være svært at finde vej, navnlig hvis man befinder sig i nye omgivelser eller er gæst.

HBN anbefaler

Undgå lange korridorer. Monotoni og ensartet arkitektonisk komposition skaber gentagelsesmiljøer.
Introduktion af mærkbare pejlemærker, som kan have en speciel betydning for brugerne og bruges som referencepunkter.

Dygtig brug af vægbeklædning kan sikre, at korridorer ikke gentager sig og kan give en kontrast mellem væg og gulv. Farvekodning og brug af billeder på væggen kan hjælpe meget til at finde vej og blive fortrolig med omgivelserne.

Læs mere om dét at finde vej.

Princip 7: Giv adgang til naturen og det udendørs

Hvor det ikke er muligt at tilvejebringe udsigt eller adgang til naturen, navnlig i plejehjem hvor beboerne kan være dårlige, kan brugen af naturlige farver spille en rolle i at hjælpe med til bedring og løfte humøret (se Virkningerne af farve og naturens kraft.

Princip 8: Forstærkelse af engagementet med venner, familie og personale

Det er nøglen til velvære for de fleste plejehjemsbeboere. Plejere i plejehjem opfattes ofte som en udvidet familie.

Demens-venlige miljøer bør smelte sammen med eksisterende bygninger og ikke fremstå som ”special”-enheder.

 • Områder skal gøre det muligt for beboere og gæster at bruge både indendørs og udendørs miljøer. Disse bør være attraktive og komfortable samt opmuntre gæsterne til at tilbringe tid og engagere sig i meningsfyldte aktiviteter som f.eks. havearbejde.

Brug af alternative, varme farver, navnlig træ-nuancer kan medvirke til at reducere den angst, et klinisk miljø kan forårsage, og skabe visuel harmoni med resten af bygningen.

HBN anbefaler også en række forskellige områder med en forskellig karakter. Det er vigtigt for alle typer plejehjem, da det giver beboerne mulighed for at interagere med andre, tilbringe tid sammen med familien, deltage i aktiviteter eller tage en stille stund alene. Vi tilbyder en lang række nuancekombinationer i vores gulve og vægge for at skabe den rette stemning, og vi kan samarbejde med jer og beboerne om at få valgt de relevante.

Princip 9: Skab god synlighed og visuel adgang

Hjælp mennesker med demens med at træffe valg, og find ud af, hvor de vil hen, ved at gøre nøgle-steder som fx en stue, spisestue, soveværelse, køkken og udendørs områder nemme at identificere.

Princip 10: Frem privatliv, værdighed og uafhængighed

Selv om nogle plejehjemsbeboere kan have nedsat helbred eller andre plejebehov, lægges der stadig vægt på at bo godt og være uafhængig. Dette er særligt vigtigt for os, når vi udvikler gulv- og vægløsninger. Ved at reducere risikoen for at skride, falde, snuble eller glide forbedrer sikkerhedsgulve i meget høj grad plejehjemsbeboernes uafhængighed. Da vi tilbyder hjemlig finish og ikke-kliniske nuancer, kan beboerne være uvidende om, at de går på et sikkerhedsgulv, hvilket yderligere hjælper med selvtilliden, og det er lige det, vi kan lide.

 • Overvejelser om demens-venlige sundheds- og plejemiljøer omfatter
 • Vådrum, der gør badning til en mere sikker og mindre krævende aktivitet

Altro Aquarius tilvejebringer optimal skridsikkerhed i hele levetiden i våde og tørre miljøer, og uanset om en beboer eller en ansat har sko på eller går med bare fødder. Det er udviklet uden en bobleoverflade og føles glattere for følsomme fødder, men profilen føles stadig beroligende sikker og medvirker til at dæmpe frygten for at skride, falde, glide eller snuble, og det er nemmere at rengøre.

Gulve, der understøtter tryg, sikker bevægelse

For at sikre, at mennesker med demens har det bedre med at flytte sig fra et område til et anden, kan det være at foretrække at montere gulve med ensartede LRV’er og nuancer i alle nøgleområder. Vi tilbyder et antal gulvløsninger, der giver mulighed for dette, og som fremmer mere tillidsfuld bevægelse, men minimerer risikoen for at glide ved at tilbyde den rette løsning til det rette område. Dette er navnlig vigtigt, når man går fra et soveværelse eller en korridor ind i et badeværelse. Vores kombinerede nuancer kan også nemt matches med dem, der tilbydes af førende tæppeleverandører, selv om vi ikke anbefaler brugen af tæpper på grund af de hygiejniske udfordringer, de skaber.

Den reelle test til at sikre en kontrast eller lighed mellem overflader er at se på de valgte billeder i gråskala. Det giver jer et sandt billede og viser, at selv nuancer, der ser fuldstændigt forskellige ud, kan synes nøjagtigt de samme i en bestemt belysning.

Beboernes valg

Med en række relevante løsninger at vælge blandt, bliver personliggørelse mulig, hvilket hjælper beboerne til at bibeholde en følelse af "selv" og give dem mulighed for at få et større valg, når de er involveret i at vælge deres egen udsmykning. Altro Space Visualiser kan hjælpe beboerne til at se, hvordan deres omgivelser kunne se ud.

HBN 08-02 anbefaler også en mat gulvfinish for at fremme bevægelse og uafhængighed

Vi tilbyder en række gulve med mat finish som f.eks. Altro Wood, hvilket sikrer, at der er mange valgmuligheder til nybygninger og renoveringer, eller til at passe ind med eksisterende interiør. Derudover har Altro Aquarius en blødere profil end mange vådrumsgulve. Ru finish kan beskadige fødderne, særligt blandt ældre mennesker. Det giver mulighed for slæbende bevægelse og forebygger samtidig glidning i et potentielt højrisikabelt miljø.

Princip 11: Fremme fysiske og meningsfyldte aktiviteter

At have et indendørs design, der ikke er institutionsagtigog stimulerer samspil.

Altros gulve og vægge er designet til at være nemme at rengøre og vedligeholde, uanset hvilket aktiviteter der er planlagt. Altro Classic 25 er for eksempel ideelt til kunstrum, og med en pendultestværdi (PTV) på ≥45, er det med til at forebygge skrid, når der lejlighedsvist sker spild. Vores sikkerhedsgulve til tung belastning, herunder Altro Reliance 25, samt Altro Classic, er ideelle til områder, hvor der bruges kørestole, da de gør bevægelse nem og minimerer risikoen for skader.

Princip 12: Understøtte diæt, ernæring og hydrering

Miljøer bør omfatte spiserum med layout og indendørs design i familiestil.