Design til beboere

Design til demens er et område, som vi er stolte af at have arbejdet på i mange år. Vores vejledning understøtter den vejledning, der er angivet i DoH HBN 08-02, demens-venlig sundheds- og socialplejemiljø, der er udgivet af det britiske Department of Health (Sundhedsafdelingens sundhedsbygningsnotat 08-02). Vi tror på, at plejehjem og i stigende omfang fælleshuse har brug for at blive designet til at hjælpe dem, der er berørt af demens, til at få et godt liv. Når de principper, der er nedfældet i HBN 08-02, følges, vil der blive skabt ikke blot demens-venlige hjem, men også veldesignede, beroligende, attraktive og passende hjem til alle plejehjemsbeboere.