Hvad er demens?

Udtrykket beskriver en række tilstande, der er associeret med en gradvis nedbrydning af hjernens funktioner. Disse kan omfatte problemer med at ræsonnere og kommunikere, tænkehastighed, forståelse, mental rørighed, hukommelsessvigt og følelser af angst, depression eller vrede. Årsagerne er forskellige hjernesygdomme, hvor den mest velkendte er Alzheimers, som berører 62 % af tilfældene. Demens er ikke blot en del af aldringsprocessen. Den kan forårsages af ændringer i hjernestrukturen og gradvis beskadigelse af hjernecellerne.

Tab af visuel opfattelse er et almindeligt symptom på demens, men det er imidlertid også et symptom på aldring. Mange af principperne for design til demens tager visuel svækkelse i betragtning, hvilket hjælper flere beboere til et godt liv.