Plejehjem - sygepleje

Plejehjem er hjem, hvor beboerne får 24 timers sygepleje efter behov. Beboerne kan have en kronisk eller langvarig lidelse, fysiske handicaps eller komplekse yderligere behov. I 2014-15 fik 86.000 mennesker adgang til langvarig støtte (sygepleje)*. Størstedelen af plejehjemsbeboerne er over 65. Der er nu over en million mennesker inden for denne aldersramme i Danmark.*

Med beboere, som omfatter ældre mennesker og mennesker med sensorisk handicap, demens samt fysiske handicaps, er der er stor risiko for at skride, glide, snuble eller falde. Faktisk var der mellem 2010 og 2012 439 fatale fald i Danmark blandt dem, der var 65 år og derover. Det gør sikkerhedsgulve til et "must" i højrisiko-områder, ligesom sikkerhedsgulve anbefales i fællesområder.

God hygiejne er afgørende for at beskytte beboere med nedsat immunforsvar. God hygiejne reducerer spredningen af infektion, så et uigennemtrængeligt, rengøringsvenligt væg- og gulvrengøringssystem spiller en vigtig rolle.

Vægten er imidlertid på ordet "hjem". Plejehjem og plejecentre er ikke hospitaler, så selv om beboerne skal beskyttes, så er et personligt touch nødvendigt og forventet.

*CIA World Factbook

Two elderly ladies sitting in a living area at Norse Care at Westfields Care Home with Altro Wood Safety installed on the floor