Fakta: inkluderende design

Design af nye bygninger og renoveringsopgaver i Europa er omfattet af regulativer, der angiver et minimum af retslige standarder for adgang til og brug af bygninger. Designs til sundhedsplejen bør være fantasifulde og bidrage til at øge trivslen for sundhedspersonalet og patienterne. Som en del af designprocessen skal du nøje overveje behovene hos alle medarbejdere, patienter og besøgende, herunder handicappede og personer med begrænset mobilitet.

Målet er at øge livskvaliteten ved at give patienter og beboere mulighed for at bevæge sig frit rundt i bygningen i løbet af deres normale daglige aktiviteter. Dette kan opnås ved at:

  • sikre en passende lysrefleksionsværdi (LRV) dvs. kontrast mellem gulve, vægge, døre og trapper
  • sikre en klar skiltning

Mængden af lys der reflekteres fra overflader, er den vigtigste faktor i fastlæggelsen af en persons evne til at identificere de forskellige overflader og til at give en rum- og afstandsfornemmelse. Hver overflade har en lysrefleksionsværdi på op til 100 point - ideelt set bør der være mindst 30 point varians i LRV mellem tilstødende overflader.

Du kan finde LRV for alle vores produkter, og de er tydeligt oplyst på produktsiden. Vores sortiment af farver og overflader giver et bredt udvalg af designmuligheder - også for helt særlige behov.

Trapper

For at mindske risikoen for at skride og snuble på trapper, skal kantlisterne være i en kontrastfarve i forhold til selve trinnene. Det vil også øge orienteringsevnen, hvis resten af bygningen har kontrasterende gelændere på trapper, i gange og på badeværelser. Reflekterende afslutninger på trapper bør undgås.