Sikkerhedsregulativer og dig

Sådan forbliver du sikker

Alle sikkerhedsgulve skal vedligeholdes for at sikre, at de præsterer til de forventede standarder. Noget af det, der skal overvejes, er:

Rengøring

Følg altid producentens rengøringsanbefalinger. Forkert rengøring kan føre til opbygning af snavs og/eller rengøringskemikalier på overfladen af gulvet, hvilket kan fungere som en barriere for effektiv skridsikkerhed.

Se vores manual, vejledning til mekanisk rengøring og damprengøring

Fodtøj

Fodtøj spiller en vigtig rolle for skridforebyggelse. Der kan gives anbefalinger til personalet på visse steder som f.eks. hospitaler og restauranter, så risikoen for personskade reduceres væsentligt.

Hvad er så risikoen?

Vi anbefaler stærkt at udføre en risikovurdering i alle områder, hvor det overvejes at montere gulve, for at identificere alle potentielle skridfarer. Nogle sektorer beskriver klart behovet for risikovurderinger. Sundhedsafdelingens Healthcare Building Requirements (bygningkrav til sundhedspleje) anfører de væsentligste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Disse krav siger, at før et nyt gulv eller udskiftning af gulvbelægning specificeres, skal der udføres en risikovurdering, der tager i betragtning:

 • Miljø
 • Kontaminering
 • Udseende
 • Akustik
 • Brug
 • Fodtøj
 • Skrid- og snuble-potentiale for gående trafik osv. under forskellige forhold

Mange af disse faktorer kan blive værre, hvis belysningen ikke er god nok til, at brugerne kan se de potentielle farer. Og trapper er et særligt farligt område.

Da vi tager sikkerhed så alvorligt, mener vi, at risikovurderinger bør blive bedste praksis i alle sektorer. Dette ville beskytte de mennesker, der bruger gulvene, og også dem, der har ansvaret for sundhed og sikkerhed hos deres ansatte og gæster.

Hvis du har brug for at udføre en risikovurdering, kan du bruge informationsarket på Health and Safety Executive (HSE) hjemmesiden.

Hvad er jeg lovmæssigt forpligtet til at gøre omkring skrid og fald?

Arbejdsmiljøloven, Lov nr. 508 af 19. maj 2010, AT-vejledning A.1.6 angiver :

Gulvbelægningen bør have en høj skridfasthed, hvis der er risiko for at spilde væske og fedt. Skridfasthed vil sige, at belægningen giver stor friktion i forhold til skosålerne. Der er ikke standarder for belægningers skridfasthed, men der findes gulvbelægninger, som både har en høj skridfasthed og er rengøringsvenlige. Det er også mullgt at efterbehandle eksisterende linke- og flisebelægninger, så der får en højere skridfasthed.

I Storbritannien er UK Slip Resistance Group (UKSRG) og Health and Safety Executive to myndigheder vedrørende skridsikkerhed.

Stort set alle, der er involveret i et byggeprojekt, har lovmæssige pligter under The Construction Design and Management Regulations 2015 (CDM 2015) (bygningsdesign- og ledelsesforordning), herunder alle, der vælger gulve. Listen over "forpligtede" er defineret på HSE's webside.

Som arbejdsgiver

Health and Safety at Work Act 1974 (HSWA)* (loven om helbred og sikkerhed på arbejdet)

Health and Safety at Work Act 1974 kræver, at arbejdsgivere sikrer sundheden og sikkerheden for alle ansatte og alle, der er berørt af deres arbejde, så vidt det er praktisk muligt, hvilket betyder afbalancering af risikoniveauet og de foranstaltninger, der er nødvendige for at kontrollere risikoen, hvad angår penge, tid eller besvær. Dette omfatter at tage de rette skridt til at styre risiciene for skrid og fald.

Ansatte har pligt til at varetage deres eget og andres helbred og sikkerhed og skal anvende sikkerhedsudstyr, tekniske hjælpemidler og de personlige værnemidler, der stilles til rådighed.

Find ud af mere om dit ansvar som arbejdsgiver for at reducere skrid og snublen.

Som designer

Designernes pligter under CDM-forordning 2015** omfatter disse erklæringer:

 1. En designer må ikke påbegynde arbejde i forhold til et projekt, medmindre han er overbevist om, at kunden er klar over de pligter, kunden har under disse forskrifter.
 2. Ved forberedelse eller ændring af et design, skal designeren tage de generelle principper for forebyggelse og eventuelle før-konstruktionsoplysninger i betragtning for, så vidt det er praktisk muligt, at eliminere forudseelige risici for helbred eller sikkerhed for alle personer -
  1. der udfører eller kan blive berørt af konstruktionsarbejdet,
  2. der vedligeholder eller rengør en struktur, eller
  3. der bruger en struktur, der er designet som en arbejdsplads.
 3. Hvis det ikke er muligt at eliminere disse risici, skal designeren, så vidt det er praktisk muligt -
  1. tage skridt til at reducere, eller hvis det ikke er muligt, styre risiciene gennem den efterfølgende designproces,
  2. tilvejebringe information om disse risici til hoveddesigneren, og
  3. sikre, at relevant information er inkluderet i sundheds- og sikkerhedsarkivet.
 4. En designer skal tage alle rimelige skridt til med designet at tilvejebringe tilstrækkelig information om design, konstruktion eller vedligeholdelse af strukturen til i tilstrækkeligt omfang at assistere kunden, andre designere og entreprenører med at overholde deres pligter under disse forskrifter.
* Indeholder information fra den offentlige sektor, offentliggjort af Health and Safety Executive og under licens fra Open Government Licence.
** Indeholder information fra den offentlige sektor under Open Government Licence v3.0