Materialer

Altro’s produkter fremstilles af materialer af højeste kvalitet

Altros produkter fremstilles af materialer af højeste kvalitet. De er også 100% genanvendelige efter installation, hvilket betyder, at alle afskårne dele kan genbruges via Recofloor-ordningen. Vores sikkerhedsgulve indeholder op til 20% genbrugsmateriale.

Vi foretager ansvarlige materialeindkøb og bruger udelukkende - når det er muligt - registrerede ISO 14001:2004- leverandører eller leverandører der på én eller anden måde har udvist et engagement i forhold til miljøet. Vores PVC-polymerer kommer endvidere fra virksomheder, der har skrevet under på European Council of Vinyl Manufacturer’s (ECVM) vedtægter, hvis opgave er at nedbringe miljøbelastningen ved fremstilling af PVC.

Altros sikkerhedsgulve indeholder ikke stoffer som eksempelvis formaldehyd eller tungmetaller såsom bly, cadmium, kviksølv eller hexavalent krom. De indeholder heller ikke nogen stoffer, der står på venteliste til at blive godkendt af REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Det er en kompleks lovgivning for at kontrollere kemikalier med skadelige virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, og den er fuldt ud i tråd med vores egen miljømæssige praksis.

Ortho-ftalater og biologiske blødgørere

All Altro products are phthalate-freeVi har altid sat en ære i at bruge kvalitetsmaterialer til at fremstille kvalitetsprodukter. Vi var den første producent til at producere vinylgulve uden ortho-ftalater, og vi er fortsat førende på markedet, når det gælder produktion af vinylgulve, der er fri for ortho-ftalat-blødgørere. Tidligere brugte vi en række blødgørere – hovedsagelig blødgørere uden ortho-ftalater, og en lille mængde af ortho-ftalat-blødgørere - for at give vores produkter den bedste ydeevne. Men vi har altid arbejdet hen imod at skifte til en mere vedvarende form for blødgørere, og det gjorde vi så fuldt ud i 2012 - noget, vi er meget stolte af.

Vi er nu af den opfattelse, at biologiske blødgørere har udviklet sig til et niveau, hvor de tilbyder den bedste ydeevne og samtidig har den mindste indvirkning på miljøet og folkets sundhed. Af den grund indeholder 99% af vores sikkerhedsgulve en biologisk blødgører, som kommer fra en vedvarende europæisk ressource.

Genbrug

Vi har investeret i og installeret verdens første genbrugssystem til sikkerhedsgulve. Det giver mulighed for et genbrugssystem med et lukket kredsløb der kan genbruge mere end 500 tons PVC-fabriksaffald hvert år. Det betyder, at vi kan producere sikkerhedsgulve, hvor forbrugsaffald indgår som en integreret del, og 20% af vores gulve består af genvundne materialer.

Altro XpressLay er det første sikkerhedsgulv, som er 100% genanvendeligt efter endt brug. Det betyder, at det efter installation, kan det rulles op og genbruges andre steder, og når det har aftjent sin værnepligt som gulv, kan vi genbruge det.

How safety flooring is recycled

Recofloor

Affald er et vedvarende problem i byggebranchen, og producenterne er nødt til at tage ansvar for deres affald igennem hele forsyningskæden. Det er derfor, vi er den ene af to stiftende medlemmer af Recofloor™, branchens ordning for returnering af vinyl. Recofloor, der indsamler afskårne rester fra sikkerhedsgulve og glatte vinylgulve samt afmonterede glatte vinylgulve, og sørger for at de ikke ender på lossepladsen.

Som den første producent der genbruger sikkerhedsgulve in-house, indsamler vi sikkerhedsgulve fra alle, der er med i ordningen, også selv om vi ikke selv har produceret gulvet. Det brugte vinylgulv kan komme fra gulventreprenører, distributører og store byggepladser, herunder ombygninger hvor der anvendes omvendt logistik. Vi genbruger disse afskårne rester i nye vinylgulve, og alle brugte indsamlede glatte vinylgulve genbruges til trafikdæmpende produkter som eksempelvis trafikkegler. Vi lancerede ordningen i 2009, og i slutningen af 2014 havde Recofloor indsamlet og genanvendt over 2.500 tons vinylgulvaffald.

How Recofloor works

Genbrug på internationalt plan

Recofloor har været så vellykket i Storbritannien, fordi ordningen gør brug af omvendt logistik, og dermed fungerer som en omkostningseffektiv måde til at returnere materiale til genbrug hos Altro i Letchworth. Men det er ikke så holdbart på internationalt plan, hvor det ofte er lettere at drage fordel af lokale genbrugsordninger,såsom Golv Återvinning i Sverige. Mængden af affald, der indsamles årligt i henhold til denne ordning, er steget fra 213 til 294 tons, hvilket viser en vækst på 38%, siden ordningen begyndte i 2009.

Arbeitsgemeinschaft PVC Bodenbelag Recycling (AgPR) er en anden genbrugsstation i Tyskland, som har genanvendt affald fra vinylgulve igennem mange år. Recofloor er også blevet udvidet til Australien og New Zealand, hvor ordningen selv i sin vorden har haft succes med at bortlede vinylgulvaffald fra lossepladsen.

Indendørs luftkvalitet og flygtige organiske forbindelser (VOC)

Når vi vælger produkter, der skal installeres i en bygning, er den indendørs luftkvalitet er vigtig faktor. Dette skyldes, at folk tilbringer op til 90% af deres tid inden døre, og dermed er langt mere tilbøjelige til at blive påvirket af forurenende stoffer inde end ude. Dårlig indendørs luftkvalitet kan være forårsaget af en række faktorer, herunder utilstrækkelig ventilation, dårlig rengøring og enorme udledninger fra alle former for byggematerialer, såsom gulve, møbler og vægbeklædninger.

VOC'er er flygtige organiske forbindelser, der frigives i atmosfæren af nogle stoffer og produkter. Man mener, at eksponering for VOC kan forårsage problemer såsom "syg bygningssyndrom", nedsat indlæring i skolerne og nedsat produktivitet på kontorer. VOC'er er typisk fem gange mere koncentrerede indendørs end udendørs.

Altros sikkerhedsgulve har gennemgået strenge eksterne VOC-tests. De er i overensstemmelse med nationale og internationale indendørs luftkvalitetskontroller, det gælder bl.a. Ausschluss Zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB), Tyskland, og FloorScore, som er den kvalitetsordning for indendørs luft, der anvendes af Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) i Nordamerika.

Indkøb

Vi indkøber udelukkende vores materialer fra virksomheder med en ISO 14001: 2004-certificering eller fra leverandører,der kan dokumentere deres miljømæssige engagement. Vi vælger materialer af høj kvalitet, som kan tilføre vores produkter de bedste egenskaber, og som samtidig minimerer vores påvirkning af miljøet.

Materialer og PVC myter

PVC og bæredygtighed 

Miljømæssigt fungerer polyvinylchlorid (PVC) godt. Det er lavet af 57% salt, som er et naturligt forekommende og rigt stof. De øvrige 43% er olie, og mængden af olie, der anvendes i den globale PVC-produktion hvert år udgør kun 0,3% af verdens samlede olieforbrug. Altså ikke nogen særlig stor procentdel. 

Fordelene ved PVC gulvbelægning

PVC er let genanvendelig og kan genanvendes mange gange uden at miste sine fysiske egenskaber. I 2012 blev mere end 360.000 tons allerede brugt PVC genanvendt som en del af Vinyl Plus, der er den Europæiske PVC industris frivillige tilsagn om at ville forbedre PVC’s bæredygtighed. Programmet har forpligtet sig til at øge genanvendelsen af vinylaffald til 800.000 tons om året i 2020. 

CO2 belastningen ved PVC

PVC har en relativt lav CO2 belastning - omtrent den samme som et almindeligt morgenmadsprodukt. Faktisk kræver det mindre energi at fremstille PVC, end det gør at fremstille gummi-, linoleum og træ-produkter.

Ressourceeffektivitet

Det er virkelig vigtigt for os, at vi bruger ressourcerne effektivt. Nogle af de måder, hvorpå vi gør det, er bl.a. ved at reducere affald, energi- og vandforbrug og ved at indføre nogle genanvendelsesprocesser, der fungerer som lukkede kredsløb.

Affald

I perioden mellem 2007 og 2013 reducerede vi vores affaldsdeponering med 70%, og vi reducerede den med yderligere 34% i 2013. i 2014 opnåede vi en affaldsdeponering på 0% på vores anlæg i Letchworth - to år tidligere end planlagt. Alt affald genbruges eller forbrændes med energiudnyttelse. Endelig er det produktionssted, hvor vi producerer de fugefrie Altro-gulve, en del af det initiativ, som The Resin Flooring Association (FeRFA) har igangsat, og som har til formål at halvere mængden af affaldsdeponering indenfor denne industri.

Og det er ikke kun vores produkter, der er miljøvenlige - vores sikkerhedsgulve er også pakket ved hjælp af 100% genanvendelig emballage.

Vand

Siden år 2000 har vi reduceret vores vandforbrug i produktionsprocessen med hele 99%, og vi har ydermere installeret et system til opsamling af regnvand på taget af vores fabriksanlæg i Letchworth.

Energi

For os er energieffektivitet en afgørende faktor i produktudviklingen og fremstillingsprocessen. Vores energieffektivitetsprogrammer har givet nogle væsentlige CO2-besparelser, herunder en reduktion på 7,2% mellem 2007 og 2009 og en yderligere reduktion på 4% i 2011. For at tage os til det næste niveau arbejder vi nu med The Institue for Manufacturing (IfM) på universitetet i Cambridge for at identificere måder, hvorpå vi kan reducere vores energiforbrug.

Akkreditering

Miljømæssige certificeringsordninger 

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM – britisk bæredygtighedscertificering for bygninger) er verdens førende miljøcertificeringsplan og sætter standarden for bedste praksis i bæredygtigt bygningsdesign. Vores gulvbelægningsprodukter udgør en del af materialekategorien i en BREEAM-vurdering. Alle vores sikkerhedsgulve og Altro Whiterock vægbeklædningsprodukterne er i overensstemmelse med HEA02 Indoor Air Quality (indendørs luftkvalitet) under BREEAM.

Altro Suprema var det første sikkerhedsgulv, der opnåede en BREEAM-topplacering. Produkter, der er blevet målt igennem hele deres levetid, er blevet vurderet i henhold til en fælles skala fra A+ til E, hvor A+ er den bedste, idet den har den laveste miljømæssige påvirkning. Disse vurderinger er angivet indenfor BRE Global Green Guide til specificering, og Green Guide-vurderinger af Altro-overflader er anført ovenfor.