PVC

Vi tager ansvar

Vi har taget skridt for at sikre, at det PVC, vi anvender, er produceret og genbrugt på ansvarlig vis. Vores produkter er helt uden ortho-ftalat-blødgørere, som er et stof, der anvendes i PVC for at gøre det fleksibelt. Vi anvender en biologisk blødgører fra en vedvarende kilde, nemlig europæisk dyrket majs. Vi har også ført en politik om deponering af affald på nul procent på vores anlæg i Letchworth siden 2007.

Klik her for at finde ud af mere om Vinyl Plus.

Altro er medlemmer af VinylPlus, som er et program, der driver den bæredygtige udvikling af den europæiske PVC-industri. Dette er en frivillig ordning med medlemmer, der inkluderer ikke-statslige organisationer, reguleringsmyndigheder, offentlige repræsentanter, producenter samt brugere af PVC. Ordningen er blevet anerkendt af FN's kommission for bæredygtig udvikling.

VinylPlus siger: “PVC er et foretrukket materiale, hvad angår kvalitet, værdi og miljømæssig sikkerhed. Det hjælper andre med at nå deres bæredygtighedsmål og anses som værende et sikkert materiale, der giver bekvemmelighed, komfort og høj social værdi, ligesom det har gode bæredygtighedsakkreditiver. Dette er opnået ved hjælp af lederskab og engagement fra industrien samt et åbent og ærligt samarbejde med andre”.

I 2015 havde VinylPlus genbrugt mere end en halv million tons af PVC-affald og mellem 2000 og 2010 etableret en bæredygtig, europæisk ordning til genbrug af PVC og udfasede tungmetaller.

Udover at give os mulighed for at udvikle det gulv, du kender og stoler på, er der andre årsager til, at PVC er en vigtig komponent i vores produkter:

Sikkert

PVC er ikke kræftfremkaldende og forekommer ikke på nogen kendt liste over kræftfremkaldende stoffer. Faktisk er det ét af de få godkendte materialer til fremstilling af blodposer, kirurgiske slanger og katetre.

PVC er et flammehæmmende middel, og slukker af sig selv, når flammekilden er forsvundet. Dette gør det til et populært materiale inden for byggeindustrien og det foretrukne materiale til elektriske installationsrør. Den største dræber i en bygningsbrand er kulilte, som er lugtfri. Når PVC brænder, producerer det en lille mængde hydrogenchlorid, som har en gennemtrængende lugt, der kan fungere som et tidligt advarselssystem.

Naturlig oprindelse

I modsætning til de fleste plastiktyper er 57% af PVC fremstillet af salt. Resten er afledt af olie, med en global produktion, der tegner sig for cirka 0,3 % af verdens olieforbrug

Miljøpåvirkning

PVC har et relativt lavt CO2-fodaftryk, som er den mængde kuldioxid, der udsendes i atmosfæren gennem produktion. Produktionen anvender faktisk mindre energi end produktionen af gummi, linoleum eller træ med et CO2-fodaftryk på 1 kg PVC, som svarer til 1 kg morgenmadsprodukt.

Genbrug

PVC er meget genanvendeligt. Det er et termoplastisk materiale, der kan smeltes og anvendes igen og igen, uden at det påvirker dets ydelse. Hver gang det genbruges, bidrager det til et mindre CO2-fodaftryk.

Klik her for yderligere oplysninger om hvad bæredygtighed betyder for os og de handlinger, vi foretager os for at bidrage hertil