Hvorfor sikkerhed?

Hvad gør en gulvbelægning sikker eller usikker?

Skrid, glid og fald er den mest almindelige årsag til personskader på arbejdsstedet. Næsten 37,5 millioner fald i hele verden kræver lægebehandling hvert år.

Det vurderes, at der hvert år dør 424.000 mennesker efter fald globalt.

Fald er den næststørste årsag til ulykke eller utilsigtet dødsfald efter personskade over hele verden.

Kan fald forebygges?

I de fleste tilfælde: Ja. Man skal bare montere et hensigtsmæssigt sikkerhedsgulv.

Forurenende stoffer

Våde og tørre forurenende stoffer på gulve skaber en film, som forhindrer kontakt mellem en sko og gulvet, hvilket kan resultere i, at man skrider eller falder.

En våd film skal blot være 1-2 µm tyk for at forhindre fuldstændig kontakt mellem en sko og gulvet: Det er omkring en tiendedel af tykkelsen af et menneskehår.

Tørre forurenende stoffer som f.eks. støv og mel kan virke som millioner af bittesmå kuglelejer, som også kan resultere i skrid eller fald.

Sikkerhedsgulve virker ved at inkorporere hårdpartikler i et slidlag. Når disse hårdpartikler er tilstrækkelige i antal og kvalitet, kan de trænge igennem den våde film og skabe kontakt til skoen, eller rage ud for at forhindre kuglelejeeffekten af tørre forurenende stoffer.

Ikke alle forurenende stoffer har samme risikoniveau, og de er heller ikke altid til stede. Dit risikoniveau vil variere, afhængigt af hvilke forurenende stoffer, der er, og om de hele tiden er til stede. Vores gulvløsninger er blevet udviklet til at matche scenarier fra den virkelige verden, så du kan matche din risiko med vores løsninger.

Vedvarende skridsikkerhed

Der er stor forskel på "skridsikkerhed" og "vedvarende skridsikkerhed".

"Vedvarende skridsikkerhed" beskytter mennesker fra skrid og fald i hele gulvets levetid.

Men ikke alle sikkerhedsgulve på markedet tilbyder skridsikkerhed i hele den erklærede levetid. Det ved vi, fordi eksterne, uafhængige laboratorietests dokumenterer det.

I øjeblikket er der ingen lovmæssige krav om vedvarende skridsikkerhed for sikkerhedsgulve, eller en aftalt branchestandard for, hvordan den måles.

Derfor kan nogle produkter fremstilles med en tynd belægning eller prægning, der kvalificerer dem som værende sikkerhedsgulve, når de forlader fabrikken, men som stadig kan slides af og gøre brugerne sårbare.

Altros sikkerhedsgulve er stærke. Vi fremstiller med brug af kombinationer af karborundum, kvarts og aluminiumoxid i hele slidlaget, så når gulvet bruges, bliver det ved med at levere samme niveau af skridsikkerhed, og du kan have tillid til det i hele din installations levetid.

En ud af en million

Når sikkerhedsgulve med vedvarende skridsikkerhed gennem hele levetiden samt en pendultestværdi (PTV) på ≥ 36 monteres, er risikoen for, at nogen skrider, blot én ud af en million. Hvis der bruges en anden type gulv, kan gulvet miste skridsikkerheden, og med tiden kan oddsene for, at nogen skrider, være så høj som én ud af tyve. Det gør en stor forskel.

Vores sikkerhedsgulvløsninger tilbyder alle vores én ud af en million risiko i hele levetiden. Se efter logoerne for én ud af en million og levetids-skridsikkerhed, så du kan have tillid til, at der garanteres for vedvarende skridsikkerhed.
[inkluder logoer]

Sætte standarden

Vi går ud over de aktuelle krav og tilvejebringer vedvarende skridsikkerhed i hele gulvets levetid for alle vores sikkerhedsgulvserier.

Vi arbejder sammen med førende internationale testlaboratorier og investerer også i yderligere tests for at sikre, at vores produkter konsekvent overholder de højeste standarder.

Som opfindere af sikkerhedsgulve har vi en veletableret historik med at kæmpe for behovet for sikkerhed. Derfor er vi fortalere for ansvarlig information om skridsikkerhed, der indikerer, hvor længe et gulv vil bibeholde sin skridsikkerheds-performance.

For at vise, hvor grundige vi er, angiver vi tydeligt det antal år, man kan forvente, at et Altro sikkerhedsgulv vil levere vedvarende skridsikkerhed. Se efter logoet for vedvarende skridsikkerhed på de produkter, der tilbyder vedvarende skridsikkerhed.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du kontrollerer den vedvarende skridsikkerhed på alle sikkerhedsgulve hos producenten, så du kan være sikker på, at du bruger det mest effektive produkt til hvert område. Vi har en stærk overbevisning om vedvarende skridsikkerhed og anbefaler altid gulve, som holder dig sikker i de områder, hvor der er en meget høj eller høj skridrisiko.