Testing og måling

Testning

Det at sikre, at skridsikkerheden testes så nøjagtigt som muligt, er virkelig vigtigt for os, ligesom det er vigtigt for os at dele de oplysninger, der er brug for, med dig, så du kan trække informerede og sikre valg.

Da der er mange forskellige metoder til at teste, kombinerer vi dem, så vi får den mest nøjagtige dokumentation for, hvordan vores gulvløsninger fungerer. Det betyder, at vi kan give pålidelige beviser for, hvor banebrydende vores gulve er, og forsikre vores kunder om, at de er i sikre hænder.

De mest almindelige og pålidelige metoder til at teste skridsikkerhed er skitseret herunder.

Pendultesten (BS 7976)

”Pendulet” er en svingende dummy-hæl, der svirper over et givet område på gulvet på en kontrolleret måde for at simulere et skrid på et vådt gulv. Gulvets glathed har en direkte, målbar virkning på pendulværdien. Gulve, der opnår et våd-resultat på ≥36 ifølge pendultesten, har en lav skridrisiko. Hos Altro tilbyder vi sikkerhedsgulve til områder med sko-trafik, der overstiger ≥36, hvilket angiver det laveste potentiale for et skrid med en risiko på blot én ud af en million.

Pendultestværdien (PTV) giver en nøjagtig indkator for gulvoverfladens glathed. Der kan også opnås yderligere oplysninger fra overflade-mikroruheds-aflæsninger.

PTV Potentiale til skridklassificering Risiko 1 ud af:
≥36 Lav 1,000,000
34 Moderat 100.000
29 Moderat 10.000
27 Moderat 200
24 Høj 20
18 Høj 2
Kilde: Ciria, Safer Surfaces to Walk on (sikrere overflader at gå på)

Overfladeruhedsmåler

Den samlede overfladeruhed af gulvmateriale måles ved hjælp af en mikroruhedsmåler, som måler i Rz mikroruhedsværdier (my). Den trækker en nål over forskellige områder af gulvet og foretager top-til-bund målinger for at beregne overflade-mikroruheden. En overfladeruhed på 20 my eller derover betyder lav skridrisiko.

Sundheds- og sikkerhedsmæssigt ledende skridbedømmelsesværktøj (Slip Assessment Tool - SAT)

Du kan hente gratis software fra Health and Safety Executive Slip Assessment Tool (SAT), som hjælper dig med at udføre en risikovurdering med en overflade-mikroruhedsmåler, så du kan få en skridrisiko-klassifikation for et gulv.

Rampetesten

DIN 51130

Rampetesten bruges udbredt, og dens "R"-værdier nævnes af de fleste gulvfirmaer. R9 til R13-værdierne er baseret på vinkelmålinger af en motoroliedækket rampe, som en operatør går på med arbejdsstøvler. Den vinkel, hvor operatøren glider, udgør R-værdien, men da det mest almindelige forurenende stof på gulve er vand og ikke olie, og de fleste af os ikke går med sikkerhedsstøvler i vores hverdag, giver rampetesten ikke en sand repræsentation af, hvad der sker i situationer i den virkelige verden.

Vi mener, at R-værdierne ikke fortæller hele historien og skal ses i sammenhæng med målinger. For eksempel spænder R10-kategorien over mange typer skridsikkerhed. I denne kategori finder du produkter, som kun har skridsikkerhed i områder med lav skridrisiko, samt dem, der en meget højere skridsikkerhed, som sandsynligvis er bedret egnet til områder med høj skridrisiko, og som sandsynligvis er fremstillet med meget forskellige metoder. Alligevel angives alle disse produkter bredt som "R10".

Derfor kan rampetesten være forvirrende... R9 er ikke god!

Det antages ofte, at skalaen for R-værdier starter ved R1 og slutter ved R13 - hvor R1 er et mål for den største glathed. Så en R9-værdi opfattes ofte som angivende en overflade, der giver en god skridsikkerhed, og nogle producenter forsøger ikke at mane denne misforståelse i jorden. Sandheden er, at R-værdierne starter ved R9, og den angiver den mindste skridsikkerhed.

Hvor du kan se R10 OG en tilsvarende PTV ≥ 36 sammen, som ved Altros sikkerhedsgulve, kan du være sikker på produktets skridsikkerhed. Vores specialløsninger til områder med meget høj skridrisiko har en R11 mærkning eller derover.

R Classification Angle range necessary COF
9 6 - 10° 0.11 - 0.18
10 10 - 19° 0.18 - 0.34
11 19 - 27° 0.34 - 0.51
12 27 - 35° 0.51 - 0.70
13 >35° >0.70

DIN 51097

En barfodsversion af testen (DIN 51097) findes også, hvor der anvendes en 0,1 % sæbeopløsning som forurenende stof. Det simulerer forholdene i en bruser og kan ikke bruges til at måle monterede gulvbelægninger. Det rapportes som A, B, C.

Class Ramp angle COF
A 12 - 17° 0.21 - 0.31
B 18 - 23° 0.32 - 0.43
C >24° >0.44

Hvad betyder resultaterne af skridsikkerhedstests faktisk?

The pendulum test can test the performance of installed flooring

Producenterne sender fabriksnye materialer til uafhængige testhuse for at få certificeret, at deres produkter er skridsikre. Det betyder, at resultaterne kan baseres på gulve, der har et tyndt overfladelag, eller der blev anvendt prægning for at øge niveauet af skridsikkerhed til testen.

Vi mener, at disse tynde lag skridsikkerhed kan slides af på blot nogle få måneder. Og det efterlader en meget mindre skridsikker overflade, som kan falde væsentligt under de anbefalede niveauer. Hvis det sker, kan gulvet være usikkert. Derfor tror vi på, at den eneste virkelige måde at måle et gulvs ydeevne på er at måle, når det er monteret og har været det i nogen tid.

"PVC-gulvbelægninger med partikelbaseret skridsikkerhed - Specifikation" er den test i den europæiske norm, der dækker skridsikre gulve. For at blive klassificeret som et PVC-sikkerhedsgulv mener vi, at produktet skal være i overensstemmelse med denne norm.