Fokus på velvære

”Vores ledende princip var, at design hverken er en intellektuel eller en materiel ting, men blot en integreret del af ting i livet, som er nødvendig for alle i et civiliseret samfund.”

- Walter Gropius

 

Alle de produkter og løsninger, som vi udvikler, skabes for at imødekomme behovene hos de mennesker, der bruger dem, uanset om det handler om design, montering eller daglig brug. Det er ikke nok at starte og slutte med udseende, eller endda hvordan de performer.

Mulighederne er uendelige og udvikler sig løbende. De områder, som vi har fokuseret på, omfatter, hvordan en bygning aktivt kan få indflydelse på faldforebyggelse eller hvordan vi kan medvirke til at skabe plejehjem, som støtter mennesker med demens. Et andet eksempel er udviklingen af et af verdens få gulv- og vægprodukter, der har opnået den internationale certificering efter kontrolprogrammet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), der understøtter hygiejnestandarder for fødevaretilberedning, med flere designmuligheder. Vi arbejder også med farve- og sansestimulerende design, som kan til at understøtte læring eller dét at finde vej, eller sikre, at en ikke-klinisk udseende hospitalsafdeling også kan være hygiejnisk.